Årsmøte i Finnmark Venstre

Det kalles inn til årsmøte i Finnmark Venstre på Hammerfest Rica Hotell lørdag 15. og søndag 16. februar. Venstres nestleder Ola Elvestuen deltar på møtet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Venstres logo

Foto: Venstre

Møtet begynner klokka 11:00.

Viktige saker er valg av nytt styre og landsmøteutsendinger, og generell politisk debatt om hvilken vei Finnmark Venstre skal gå. Det blir også behandlet menneskerettigheter som er tema for Venstres landsmøte. Sakene er regulert av Finnmark Venstres vedtekter, og fremgår av § 3.

Vi får besøk av Venstre nestleder Ola Elvestuen som også er vår stortingsfadder. Hammerfest ble valgt som årsmøtested på forrige årsmøte i Tana.

Hvert lokallag kan sende minst 2 delegater, som skal være valgt av lokalt årsmøte eller medlemsmøte. Endelig delegatfordeling ettersendes.

Styret oppfordrer lokallagene om å sende inn forslag til vedtak og uttalelser i god tid. Sakspapirene skal sendes ut en uke før møtet, så forslag til vedtak som skal sendes ut på forhånd må være styret i hende senest 7. februar. Epost [email protected].

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**