Årsmelding for lokallag 2013

Alle fylkes- og lokallag må levere årsmelding så raskt som mulig etter at årsmøtet er avholdt. Skjemaet kan leveres direkte over vår nettløsning. Frist er 28. februar 2014.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Gå til elektronisk levering av årsmelding.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**