En tafatt opposisjon

BA-kommentator Olav Kobbeltveit fyrte 3. januar av en real bredside mot både byrådet og velgerne i Bergen. Byrådet, fordi de ikke tar skikkelig grep om de utfordringene Bergen står overfor, og tilsynelatende også velgerne, fordi de enda ikke har hatt vett til å kaste byrådet ut av maktens korridorer. Det mener Kobbeltveit de bør gjøre noe med så snart anledningen byr seg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Julie Andersland

Foto: Tor Blaha

Venstre er selvsagt helt enig i det politiske innholdet i Kobbeltveits analyse: Det Høyre-styrte byrådet har satt kortsiktig, populistisk motstand mot eiendomsskatt foran det ansvaret de har for å sikre forsvarlig drift og vedlikehold av skoler, sykehjem og barnehager — og de unnlater å ta nødvendige grep som kan redusere den stadig økende biltrafikken og bidra til bærekraftig byutvikling i Bergen.

Det er særlig det siste som for Kobbeltveit er så utilgivelig, og det er en kritikk også Venstre er enig i. Derimot er det vanskelig å se hvordan venstresiden i Bergen skal klare å løse disse problemene.

Venstre trekker i grønnere retning
I 2011 gikk Venstre til valg på å dra bergenspolitikken i en grønnere retning. Det gikk nesten. Byrådspartiene Høyre, KrF og Frp ble gjenvalgt med knappe to mandaters margin. Vi mener fremdeles at Venstre er i en unik posisjon til å sette makt bak ambisiøse miljøkrav, dersom velgerne gir oss et slikt mandat. Erfaringene fra opposisjonstilværelsen har lært oss at partiene på venstre-siden dessverre ikke kan klare det samme.

Venstresiden i Bergen er langt fra makten. Skal Rødt, Arbeiderpartiet, SV og resten av de røde feste grepet om byrådsposisjonene, må de gå frem minst 10 prosentpoeng. Det er neppe mulig. Også ved neste valg vil Venstre være den eneste farbare veien for de som ønsker endringer i lokalpolitikken. Dette er ikke minst sant om vi ser nærmere på den politikken Kobbeltveit kritiserer, hvor det er like dårlig stelt på venstresiden som i det sittende byrådet.

De tre viktigste grepene kommunen kan ta for å bidra til bærekraftig byutvikling er å sikre videre utbygging av Bybanen, å konsekvent legge opp til miljøvennlig fortetting i utbyggingsprosjekter, og å innføre restriksjoner på biltrafikken. Arbeiderpartiet, som er det største partiet på venstresiden, har sviktet i de to første målsetningene. Partiet spiller hasard med Bybanens fremtid ved å velge usikre og fordyrende løsninger, og spiller på lag med Høyre og Frp når arealkrevende næringsinteresser presser frem bilbasert byutvikling i Bergen.

Veldig mye bedre stilt er heller ikke miljøpartier som SV eller MDG, som tross fine formuleringer og intensjoner om bærekraftig byutvikling, ofte setter seg på bakbena når krav om miljøvennlig fortetting og byvekst skal settes ut i praksis.

Venstre kan gi Bergen et grønnere byråd
Olav Kobbeltveit har rett i at det er på tide med endring i lokalpolitikken i Bergen. Den aller største utfordringen vi står overfor er hvordan vi skal klare å takle den formidable befolkningsveksten som kommer, og samtidig gjøre Bergen til en grønn, bærekraftig by med plass til alle. Dessverre – for lokaldemokratiets del — kan det se ut som om den øvrige opposisjonen ikke er klar for oppgaven. Vi i Venstre vil derimot gjøre vårt for å gi Bergen et grønnere byråd.

Julie Andersland, gruppeleder for Venstre

Innlegget sto på trykk i Bergensavisen fredag 10. januar.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**