Årsmøte Skodje Venstre

Alle er velkomne:
Torsdag 23. januar 2014 på rådhuset

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


SAKLISTE
1. Konstituering
2. Godkjenning av innkalling
3. Godkjenning av sakliste
4. Årsmelding
5. Rekneskap
6. Kontingent for 2015
7. Budsjett
8. Val av utsendingar til fylkesårsmøtet
9. Innkomne saker
10. Val etter vedtektene

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**