Ordførarsamling i Oslo 13. og 14. januar 2014

Varaordførar Kari Grindvik på veg til Stortinget

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Måndag og tysdag 13. og 14. januar 2014 er det samling av ordførarar/varaordførarar på Stortinget. Her skal vi møte Venstre sine Stortingsrepresentantar.

Tema spenner vidt: kommunereform, samferdsle, lyntog, fjordkryssingar, politireform, samhandlingsreform, busetjing av flyktningar, veksesmerter og kommuneøkonomi.

I tillegg skal vi sjå på grep som er viktige for neste kommuneval i 2015.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**