Vervekampanje 2014

Årsmøtet vedtok samrøystes å setje i gang ei vervekampanje for å auke medlemstalet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


I tråd med det nasjonale målet på 10.000 venstremedlemmar i løpet av året gjer Haram Venstre eit framstøyt. Premie til den som greier å verve ein eller fleire medlemmar er ei aluminium drikkeflaske med venstre logo, medan hovudpremien til den som vervar flest er ein signert Dørum biografi.

Send inn namn på personar du har verva til gruppeleiar før 01.01.15. NB! For at det skal medreknast må dei ha betalt kontingenten.

Vervekampanje

Foto: Kristian Stråmyr

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**