Vestfold Venstres årsmøte til Åsgårdstrand 7.-8. februar 2014

Vestfold Venstre har innkalt til to dagers fylkesårsmøte som avholdes fra fredag 7. februar med start kl. 17.00 og med beregnet avslutning lørdag 8. februar kl. 16.00. Møtested er Thon Hotel Åsgårdstrand som ligger i Horten kommune.

Stortingsrepresentant Sveinung Rotevatn vil være gjest og holde hovedtalen ved åpningen av møtet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Møterom Thon Hotel Åsgårdstrand

Foto: www.thonhotels.no

Årsmøtet skal behandle ordinære årsmøtesaker i henhold til vedtektene. Blant annet skal det velges nytt fylkesstyre. Hilmar Flatabø, som nå har vært fylkesleder i 4 år, stiller ikke til gjenvalg. Han har for et år siden flyttet til og bosatt seg i Oslo. Valgkomitéen er i prosess og arbeider med forslag til nytt styre. Forslaget vil bli bekjentgjort så snart dette foreligger.

Årsmøtet skal også velge enkelte andre komitéer samt delegater til landsmøtet i april. I tillegg til politiske uttalelser/resolusjoner legges det opp til foredrag med etterfølgende debatt om menneskerettigheter. Representant fra organisasjonen “Leger uten grenser” vil holde foredrag. Venstres landsmøte i april har dessuten også menneskerettigheter som sitt hovedtema.

Arne Magnus Berge, Vivi G. Karlsen og Sverre Breian med Dan Syversen og Helene Eriksen som vara, er redaksjonskomité for politiske uttalelser/resolusjoner. Fristen for å sende inn forslag er innen mandag 3. februar. Sendes til Arne Magnus Berge på epost: [email protected]

Årsmøtepapirer til fylkesårsmøtet vil bli sendt alle årsmøtedelegater på e-post når fylkesstyret har mottatt påmeldinger (frist 30. januar) fra lokallagene.

Det forventes å komme 45 delegater til Åsgårdstrand — som alle oppfordres til å reise kollektivt eller samkjøre.

Velkommen til Thon Hotel Åsgårdstrand!

Thon Hotel Åsgårdstrand

Foto: www.thonhotels.no

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**