Innkalling til årsmøte i Hordaland Venstrekvinnelag

Årsmøte i Hordaland Venstrekvinnelag arrangeres søndag 19. januar kl 15:00.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Sted: Venstrekontoret, St. Jakobs plass 9

Tidsplan: 15.00 – 17:00 Årsmøtesaker (se saksliste under)

Vi starter med informasjon om Den Politiske Plattformen som er utarbeidet fra sentralt hold.

Venstres Landsmøte 2014 har menneskerettigheter som tema og de som brenner for det oppfordres spesielt til å bidra, slik at Hordalands meninger blir formidlet.

Vi har planlagt å gå ut å spise sammen etter årsmøte og bestiller bord på Zupperia kl 17.00
Det er viktig at de som vil bli med å spise gir beskjed til undertegnede.

Saksliste:

Sak 1 Åpning av årsmøte ved leder.
Sak 2 Registrering av stemmeberettigede
Sak 3 Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden
Sak 4 Valg av møtefunksjonærer
-møteleder
-referent
-underskrift av protokoll
Sak 5 Årsmelding
Sak 6 Regnskap og revisjon
Sak 7 Saker til årsmøte
Sak 8 Budsjett
Sak 9 Handlingsplan
Sak 10 Valg
Sak 11 Avslutning

Forslag på saker som ønskes behandlet på årsmøte samt forslag på kandidater til styret,
sendes til leder: [email protected]

Velkommen!

Med vennlig hilsen
Hordaland Venstrekvinnelag
Siw Bergesen
98 40 36 11

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**