Valnemnda si innstilling klar i Hordaland

Valnemnda har nå kome med si innstilling til nytt fylkesstyre i Hordaland Venstre. Geir Kjell Andersland frå Bergen er innstilt som ny leiar. Val skjer på årsmøtet 8. og 9. februar i Bergen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Fylkesstyre
Leiar: Geir Kjell Andersland (Bergen)- ny
1. nestleiar: Sverre Kleivkås (Ullensvang)- attval
2. nestleiar: Idun Bortne (Bergen) – ny
Styremedlem: Pia Kleppe Marken (Sund) – attval
Styremedlem: Geir Angeltveit (Stord) – attval
Styremedlem: Beate Eknes (Meland) – attval
Styremedlem: Chris André Elvik (Bømlo) – ny

Varamedlemmer:
1. Marit Helen Leirheim (Askøy) – attval
2. Knut Olav R. Nestås (Voss) – attval
3. Daniel Gunnarson (Askøy) – ny
4. Ingrid Sponheim (Ulvik) – ny
5. Ingebjørg Winjum (Granvin) – attval
6. Astrid K. Hårstad (Bergen) – ny
7. Kent Are Petterson (Kvinnherad) – ny

I innstillinga har vi lagt vekt på både aldersmessig, kjønnsmessig og geografisk tilknytning, uttaler leiar av valnemda Synnøve Handeland. Vi har i tillegg sett på dei ulike kandidatane sin bakgrunn og kompetanse. Vi trur vi har fått til eit godt lag, der kandidatane vil utfylla kvarandre godt. Innstillinga er einstemmig.

Som revisorar har valnemnda innstilt på attval:
Kari Østervold Toft og Siri K. Hamre

Innstillinga til utsendingar til Landsmøtet i april kjem rett over helga.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**