Årsmøte 2014 på lørdag

Det blir årsmøte i Lenvik Venstre på lørdag kl 19:00 den 25. Januar på Frivillighetssentralen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Etter vedtektene skal Venstre-lokallag avvikle årsmøte i løpet av januar måned. Dermed innkaller vi med dette våre medlemmer til årsmøte i Lenvik Venstre, lørdag den 25. januar, kl. 19.00, i lokalene til Frivilligsentralen (BOA-bygget). Grunnen til at vi har valgt å avvikle årsmøte i disse lokaler, henger sammen med at penger vi betaler til leie av lokaler går til gode formål arrangert av de frivillige.

Vi presiserer at dette er det viktigste møte vi har i lokallaget i løpet av året, derfor er godt oppmøte viktig i denne sammenheng. Sakslista over saker som skal behandles ved dette møtet er følgende:

1. Velkommen v/leder Jasmin Agovic-Nordaas. Konstituering med valg av møteleder, referent, og to personer til å underskrive protokollen
2. Innledning v/Roar Sollied: Troms Venstre i fylkesrådet
3. Årsmelding v/Jasmin Agovic-Nordaas
4. Regnskap v/Claus Bergh
5. Valg av styret (leder, nestleder, sekretær, kasserer, vara)
6. Valg av delegater og vara til fylkesårsmøte (som i år er lagt til Finnsnes)
7. Fastsetting av medlemskontingenten
8. Eventuelt

Vi gjør oppmerksom på at sakslista kan bli endret. Vi ser helst at dere sender inn eventuelle saker og politiske uttalelser i forkant av møte. Eventuelle politiske forslag og uttalelser skal etter vedtektene være skriftlig og innsendt i forkant av årsmøtet med frist. Likevel åpner vi for at disse kan fremmes også underveis i møtet.

Møtet er åpent for alle, dermed er alle velkommen! Det blir servert kaffe og litt mat.

Mvh
Jasmin Agovic-Nordaas
leder, Lenvik Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**