Innstiller på gjenvalg for Venstres ledertrio

Venstres valgkomité er ferdig med sitt arbeid overfor landsmøtet i april. – Vi innstiller på gjenvalg for dagens ledertrio Trine Skei Grande, Ola Elvestuen og Terje Breivik. Dette er en samkjørt trio med solid politisk erfaring og som nyter stor tillit i partiet, sier komiteens leder Rita Sletner.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Rita Sletner

Rita Sletner
Foto: Venstre

 Særlig glad er vi for at dagens ledertrio ønsker gjenvalg, påpeker Sletner.

Særlig glad er vi for at dagens ledertrio ønsker gjenvalg, påpeker Sletner.
Foto: Bård Ek

Kontaktperson:
 Leder av Venstres valgkomité: Rita Sletner (tlf. 975 53 769)

Valg på landsmøtet 2014
Valgkomiteen avsluttet sitt arbeid denne helgen, og valget gjennomføres på Venstres landsmøte 4. – 6. april.
– Vi er stolte av å legge fram en innstilling full av dyktige personer, og med flere nye og spennende navn. Særlig glad er vi for at dagens ledertrio ønsker gjenvalg, påpeker Sletner.

Bredt lag
– Med en ny og større stortingsgruppe har det vært viktig for valgkomiteen at sentral- og landsstyret utvides med dyktige politikere som i dag ikke er sitter på Stortinget. Venstre har en klar ambisjon om å bli et større parti, og da er det viktig å bygge et lag av stortingsrepresentanter og sentral- og landsstyre som sammen løfter partiet videre, sier Sletner.

To nye navn er foreslått til faste plasser i Sentralstyret. Det gjelder: Rebekka Borsch (tidligere vara til sentralstyret, kommunestyrerepresentant og fylkesleder i Buskerud) og Alfred Bjørlo (ordfører i Eid i Sogn og Fjordane der Venstre fikk over 40 prosents oppslutning i 2011).

Valgkomiteens innstilling
Innstillingen til nytt sentral- og landsstyre i partiet for de neste to årene ser slik ut:

Ledelse:
Leder: Trine Skei Grande (Oslo)
1. Nestleder: Ola Elvestuen (Oslo)
2. Nestleder: Terje Breivik (Hordaland)

Sentralstyremedlemmer:
Guri Melby (Oslo)
Arne Ivar Mikalsen (Nordland)
Rebekka Borsch (Buskerud)
Alfred Bjørlo (Sogn og Fjordane)

Varamedlemmer til sentralstyret og direktevalgte landsstyremedlemmer:
1.vara: Trine Noodt (Finnmark)
2.vara: Jon Gunnes (Sør-Trøndelag)
3.vara: Petter N. Toldnæs (Agder)
4.vara: Solveig Schytz (Akershus)

Direktevalgte landsstyremedlemmer:
Per A. Thorbjørnsen (Rogaland)
Maren Hersleth Holsen (Østfold)
Inger Noer (Hedmark)
Odd Einar Dørum (Oslo)

Direktevalgte varalandsstyremedlemmer:
1. vara: Jonas Stein (Troms)
2. vara: Britt Giske Andersen (Møre og Romsdal)
3. vara: Torgeir Fossli (Telemark)
4. vara: Julie Andersland (Hordaland)
5. vara: Eddy Robertsen (Vestfold)
6. vara: Peder Lofnes Hauge (Sogn og Fjordane)
7. vara: Toril Berge Flatabø (Oslo)
8. vara: Sanna Sarromaa (Oppland)
9. vara: Irene V. Dahl (Troms)
10. vara: Daniel Heggelid-Rugaas (Oslo)
11. vara: Cecilie Nissen (Agder)
12. vara: Erik Ringnes (Hedmark)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**