Nytt styre i Sund Venstre

På årsmøtet 13.januar vart det valgt nytt styre i Sund Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


I forkant av årsmøtet hadde sittande leiar, Ronald Slettebakken, meddelt at han ynskja avløysing som leiar. Det vart då vald nytt styre.

Det nye styret består av:

Leiar: Elizabeth Toft Erichsen
Nestleiar: Karsten Kleppe
Sekretær og kasserar: Ellen Pedersen
Styremedlem: Ronald Slettebakken.
1.vara og valgkomite: Pia Kleppe Marken

Revisor: Kari Østervold Toft.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**