Fremtidsvisjonen fra bakvendtland

Til tross for at tunnelalternativet gir lengre reisetid og dårligere dekningsgrad fra Åsane til sentrum enn dagens tilbud, snakker tunnelforekjemperne om at de opp til tre milliardene ekstra som deres løsning koster, er en investering for fremtiden. Dette er begredelige visjoner spør du meg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

 Per-Arne Larsen fra Åsane er redd for at Høyre og Arbeiderpartiet ofrer Bybanen til Bergens nordligste bydel.

Per-Arne Larsen fra Åsane er redd for at Høyre og Arbeiderpartiet ofrer Bybanen til Bergens nordligste bydel.
Foto: Nina

Jeg reiser daglig fra Åsane til jobb i sentrum. I morges satt ekspressbussen meg av i sentrum 14 minutter etter jeg gikk på bussen i Åsane. Skulle jeg møtt en som tok fremtidens bybane samme strekning, kunne jeg kjøpt meg en kaffe og spist en bolle før en reisende med tunnel-bybanen til Høyre, AP og Frp ville ankommet dypt under dagens bypark, fem minutter senere.

Ytterligere tre minutter senere ville vedkommende kanskje ha kommet seg til overflaten – slått på målstreken av reisende med det 14 sekunder raskere alternativet langs Bryggen som Venstre, KrF, SV, Byluftlisten, fagetaten og byantikvaren ønsker.

Dagløsning er fremtiden
Jeg mener det er Venstres alternativ som er fremtidsrettet. Vi bygger en bane som frakter folk like raskt til målet, gir et tilbud til flere reisende, legger til rette for god byutvikling og er langt billigere å drifte. Selv om vårt alternativ er flere milliarder billigere å bygge, har vi midler til gjennomgående sykkelvei til Åsane. I tillegg er ekspressbussene er foreslått videreført og/eller forsterket.

Det er sentrumsbeboerne Frølich (Høyre) og Scheldrup (Arbeiderpartiet) som fronter standpunktet om tunnel, og de later som om de taler på vegne av både Åsane og fremtiden. Skansen og Mjøs Persen er henholdsvis Høyre og Arbeiderpartiets fremste talspersoner for Venstres løsning om en bane langs Bryggen. De er interessant nok begge fra Åsane, og ser nok at Bybanen ikke bare bygges for vår del. Den vil skape størst underverker mellom Åsane og sentrum, og er derfor foreslått supplert med ekspressbusser.

Hvis det lykkes å finne midler til den dyre løsningen, f.eks. høyere økning i bompengene, er jeg redd Åsane uansett får lide. Hvis all prestisje legges inn på å bruke noen milliarder ekstra på tunnel, er jeg redd at strekningen gjennom Åsane blir forsømt.

Denne er kritisk for å få til nødvendig utvikling i en forsømt bydel. Sykkelvei er det ikke midler til i den dyre tunnelløsningen, og hva skjer med ekspressbussene? Driftsutgiftene er ti ganger høyere på et tunnelstopp enn et stopp på gateplan. Vil det da være driftsmidler igjen til å opprettholde ekspressen? Og vil det være hensiktsmessig å supplere en bybanealternativet med lavest dekningsgrad med ekspressbusser med enda lavere dekningsgrad?

Utsetter Åsane for risiko
Hvis Høyre, AP og Frp tviholder på sitt standpunkt står Bybanen til Åsane i fare, og uansett risikerer vi å miste ekspressbusser, sykkelvei og en bybane gjennom Åsane. Vårt alternativ er flere milliarder billigere, kan bygges gjennom Åsane, henger bedre sammen med ekspressbusstilbudet, har gjennomgående sykkelvei, og er ikke et dårligere alternativ med hensyn til verken reisetid, frekvens eller dekningsgrad. Det burde være opplagt hva som er å bygge for fremtiden.

Innlegget sto på trykk i Bergens Tidende onsdag 22. januar.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**