Mer buss, tog og bane

Venstre vil bruke 120 millioner til drift, utvikling og planlegging av buss- og banetilbud og 30 millioner kroner til investeringer på kollektivt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Venstre er villige til å satse på kollektivtrafikken i Østfold. Dette er våre viktigste prosjekter:

1. Bedre tilbud mellom regionene

Toget kommer

Foto: E.Pedersen

A: Tog fra Ski til Fredrikstad, fylkeskommunal andel etter samme modell som Bratsbergbanen
B: Busstilbudet fra Kalnes må finansieries med økte bevilgninger og komme i tillegg til øvrig tilbud. Du og jeg skal komme raskt og enkelt frem til en av fylkets største arbeidsplasser og vårt eneste sykehus.

2. Bedre tilbud i byregionene

METROmsø

Foto: Tromsø Venstre

A: KVU om kollektivtilbud: Glommabane, elvemetro og busstilbud i Nedre Glomma
En bussone i Fredrikstad/Sarpsborg gir lavere takster, blir ett arbeidsmarked innenfor bomringene.
Østfold er ett av fylkene vi bor tettere enn noe annet sted. Det hjelper ikke å oppdra ungdommen til et kollektivsystem som ikke fins for voksne.
B: Bussmetro i Moss/Rygge må betales av fylket, ikke kommunen
C: Investeringer: Sanntidsinformasjon, universell utforing, egne traseer, holdeplasser

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**