Møte om bærekraftig byutvikling

Stavanger Venstre inviterer til læring og diskusjon på Liberal Café, mandag 3. mars kl 19.00 på Liberal Cafe.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Norges befolkning vokser og flere av innbyggerne kommer til å bo i byer enn tidligere. Behovet for boliger, samferdsel og øvrige servicetjenester øker. Klimaendringene gjør det samtidig nødvendig å legge til rette slik at de miljøvennlige valgene også er de mest attraktive valgene.
Hvordan får vi dette til? Hvilke utfordringer står i veien for å oppnå den ideelle bærekraftige byen? Hva kan storbyområdet på Nord-Jæren lære av andre byer, i Norge og utland?

Agenda:
1. «Faglige råd for bærekraftig byutvikling» v/Anne Skare, byplansjef Stavanger kommune.
Rapporten “Faglig råd for bærekraftig byutvikling” ble overlevert regjeringen desember 2013, og gir regjeringen en rekke konkrete råd og tiltak ift hvordan en bærekraftig by kan realiseres. Anne Skare deltok i arbeidsgruppen og vil på Liberal café gjennomgå rapporten og dens konklusjoner.
2. «Presentasjon av arbeid med ny sentrumsplan for Stavanger» v/Kristin Gustavsen, prosjektleder Stavanger kommune.
Stavanger kommune arbeider med en ny sentrumsplan for Stavanger som skal legges frem for politisk behandling i månedsskiftet mars/april 2014. Kristine Gustavsen er prosjektleder og vil presentere status for arbeidet.
3. «Bærekraftig byutvikling i Oslo» v/Ola Elvestuen, nestleder i Venstre og tidligere byråd for miljø og samferdsel i Oslo.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**