Per A. Thorbjørnsen innstilt til landsstyret

Valgkomiteens innstilling ble offentliggjort søndag 19. januar, og Per A. Thorbjørnsen ble innstilt som direktevalgt til landsstyret.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Per Armand Thorbjørnsen Stavanger Levekår

Foto: Stavanger Venstre

Thorbjørsen har over 30 års erfaring som lokalpolitiker i Stavanger bystyre, og dette er første gang han har stilt til et nasjonalt verv i Venstres partiorganisasjon. Han har vært heldagspolitiker de siste seks årene, og jobbet med rus og psykiatri siden 1980.

– Dette var veldig gøy! Jeg er jo på ingen måte valgt ennå, men jeg finner det betryggende og inspirerende at valgkomiteen har gitt meg sin innstilling. Jeg øsnker å være en konstruktiv lokalpolitisk stemme og fremme god sosialliberal politikk, sier Thorbjørnsen.

Det gjøres endel endringer i sammensetningen av både direktevalgte til landsstyret og sentralstyre medlemmer.

– Med en ny og større stortingsgruppe har det vært viktig for valgkomiteen at sentral- og landsstyret utvides med dyktige politikere som i dag ikke er sitter på Stortinget. Venstre har en klar ambisjon om å bli et større parti, og da er det viktig å bygge et lag av stortingsrepresentanter og sentral- og landsstyre som sammen løfter partiet videre, sier valgkomiteens leder Rita Sletner.

Leder i Stavanger Venstre, Rune Askeland er svært positiv til at Thorbjørnsen nå ligger an til å tiltre som direktevalgt landsstyremedlem.

– Det er svært positivt om Per skulle bli valgt, ikke bare for Stavanger Venstre men for Venstre som organisasjon. Vi trenger en type med lang erfaring og politisk tyngde sentralt, og jeg er sikker på at han vil bidra med sin ekspertise og konstruktive innstilling for å utvikle Venstres politikk, sier Askeland.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**