Årsmøte i Norges Venstrekvinnelag NVK

Norges Venstrekvinnelag avholder årsmøtet sitt lørdag 1.februar 2014 på Håndverkeren i Oslo.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Saksliste

ÅM-1. Åpning

ÅM-2. Godkjenning av innkalling og sakliste

ÅM-3. Godkjenning av program

ÅM-4. Val av ordstyrer, referenter, tellekorps og to personer til å skrive under årsmøteprotokollen

ÅM-5. Politisk plattform og debatt. Innledning av Torild Skogsholm.

ÅM-6. Årsmelding og regnskap

ÅM-7. Vedtak av kontingent

ÅM-8. Vedtak av budsjett

ÅM-9. Uttalelser

ÅM-10. Vedtekter

ÅM-11. Valg av styre og landsmøteutsendinger

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**