Barnehager får stadig oftere fritak fra pedagog-kravet

— Hvis det blir stadig færre pedagoger i barnehagene blir det lavere kvalitet på tilbudet. Det kan bli mindre variasjon i barnehagehverdagen og mindre pedagogiske aktiviteter, sier bystyrerepresentant Julie Andersland (V) til BA.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Barnehagene får stadig oftere dispensasjon for ansatte som ikke har den tilstrekkelige utdanningen.

— Hvis det blir stadig færre pedagoger i barnehagene blir det lavere kvalitet på tilbudet. Det kan bli mindre variasjon i barnehagehverdagen og mindre pedagogiske aktiviteter, sier bystyrerepresentant Julie Andersland (V) til BA.

Andersland har selv ett barn som går i barnehage.

Julie_Andersland_pressebilde_2011_kvadratisk

Foto: Tor Blaha

Overrasket
— Jeg er overrasket over at det blir stadig flere dispensasjoner. Slik det fremstilles i kvalitetsmeldingen for barnehagene i Bergen er det ikke noe problem å få tak i pedagoger til barnehagene, sier hun.

Problemstillingen tok hun opp i onsdagens bystyremøte under en merknad til kvalitetsmeldingen for barnehage.

Barnehageloven sier at pedagogiske ledere må ha utdanning som førskolelærer eller en likeverdig utdanning. Det er imidlertid anledning til å søke fritak fra dette kravet.

I løpet av hele 2013 ble det gitt dispensasjoner for 48 barnehageansatte. I 2006 var tallet to og i 2011 var det 32 som fikk dispensasjon.

— Antallet dispensasjoner varierer litt med årene, men jeg mener det er god dekning av pedagoger i barnehager I Bergen. Det ser vi også når vi sammenligner oss med Stavanger og Oslo, sier Marianne Boge, leder for fagavdeling for barnehage og skole i Bergen kommune, til BA.

Vikariater og svangerskapspermisjon
— Slik situasjonen er i dag skjønner jeg at det er bedre med et mindre godt tilbud enn å ikke ha et tilbud i det hele tatt. Man bør kanskje se på muligheten for å rekruttere flere pedagoger gjennom antallet utdanningsplasser og å gjøre det mer attraktivt å jobbe i barnehage, sier Andersland.

Det er i størst grad i forbindelse med vikariater og svangerskapspermisjoner at det blir søkt om dispensasjoner. En del av dispensasjonene gjelder heller ikke fulltidsstillinger.

Lengden på dispensasjonene varierer, men de kan ikke vare over ett år. Før man kan søke om dispensasjon skal stillingen utlyses.

Barnehage

Foto: stock.xchng

Les hele saken på BA.no her eller på side 9 i Bergensavisen torsdag 23. januar.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**