Nei til reservasjonsrett for henvisninger

Venstre sa nei til å være med på avtalen som de andre samarbeidspartene inngikk i høst etter valget. — Vi står klart på vårt nei i denne saken og vil stemme mot forslaget fra regjeringen når det kommer til behandling i Stortinget, sier Ketil Kjenseth, helsepolitisk talsperson for Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Les også: Venstre nektet å signere avtale om reservasjonsrett for leger

Sa nei til avtale med Høyre, Frp og Krf
Under forhandlingene mellom Venstre, Høyre, Frp og Krf etter valget høsten 2013 kom spørsmålet om reservasjonsretten i henvisning til abort for leger opp i samtalene. Venstre sa nei til å være med på avtale som de andre samarbeidspartene valgte å gå sammen om på dette punktet.

– Venstre vil ikke åpne for en reservasjonsspiral som åpner for en samvittighetsgalei, sier Kjenseth og viser til at det ligger flere ønsker på vent blant legene om frihet til å reservere seg fra lovpålagte oppgaver.

Les også Dagbladet.no: Venstre ber KrF roe seg ned og Høyre droppe hele reservasjonsforslaget.

– Jeg mener dette gjør det vanskeligere for pasientene, og helsevesenet skal stille opp for pasientene, bortimot betingelsesløst, sier Kjenseth.

Ketil Kjenseth

Foto: Cathrine Dokken

Høringsrunde
Regjeringens forslag til lovendring, hvor man vil åpne opp for en formell rett til at leger kan reservere seg i abortspørsmål, ble denne uken sendt ut til høring.

– Venstre vil ikke åpne for reservasjonsrett nasjonalt og jeg tror at mange av våre lokalpolitikere vil stemme imot at leger skal få reservere seg når spørsmålet blir behandlet i kommunene også, sier Kjenseth.

Les mer om: Stortingshøring om reservasjonsordning for fastlege.

Regjeringen foreslår å åpne for at kommuner kan inngå avtale om reservasjon med fastleger som av samvittighetsgrunner ikke ønsker å henvise kvinner til abort.

– Jeg må si at jeg er sterkt bekymret for at regjeringen og Krf i denne saken ikke gjør det enklere for de som står svakt fra før. For de som kommer tapende ut av dette forslaget er ikke bare unge kvinner uten valgmuligheter, men også små kommuner som ikke kan tillate seg å takke nei til en fastlege, understreker Kjenseth.

– Dette vil skape kapasitetsutfordringer, og jeg frykter at flere leger vil kreve reservasjon av ulike grunner. Det har vi ikke kapasitet til i norsk helsevesen. Derfor mener jeg vi ikke bør åpne for reservasjonsrett, sier han.

Stortingsbehandling
Denne uken leverte Helse- og omsorgskomiteen sin innstilling om representantforslag fra SV (Dokument 8:2 S (2013—2014)) om å ikke utvide legers reservasjonsrett når det gjelder henvisning til abort, utskriving av resept på p-piller eller henvisning til assistert befruktning.

Forslaget fikk bare Venstre, Arbeiderpartiet og SVs stemmer, og ble dermed ikke vedtatt. I merknadene fra stortingsmeldingen skriver disse partiene bl.a. følgende:

«Disse medlemmer mener det nå bør skapes ro om abortloven. Regjeringserklæringen uttaler at abortloven ikke skal svekkes. Disse medlemmer mener at intensjonen om ikke å svekke abortloven også må gjelde de delene av abortloven som omhandler helsepersonells reservasjonsadgang. Disse medlemmer er opptatt av regjeringen heretter tar hensyn til kvinnene framfor fastlegene i dette spørsmålet.

Disse medlemmer mener det i Norge ikke bør legges til rette for å utvide legers reservasjonsrett, reservasjonsmulighet, reservasjonsadgang eller henvisningsnekt når det gjelder henvisning til abort, utskriving av resept på p-piller eller henvisning til assistert befruktning.»

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**