Årsmøte i Nord-Aurdal Venstre

Du er med dette innkalla til årsmøte i Nord-Aurdal Venstre, onsdag 5. februar klokka 17.00 på Folkemusikkhuset på Valdres Folkemuseum. Vanlege årsmøtesaker, underhaldning, traktering.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


1. Opning
2. Val av ordstyrar, referent og to til å signere protokollen
3. Årsmelding
4. Rekneskap
5. Arbeidsprogram
6. Budsjett
7. Val av utsendingar og val av nytt styre
8. Politiske saker i 2014, orientering

Vel møtt!

Beste helsing

Ole Aastad Bråten og Knut Aastad Bråten
Leiarar i Nord-Aurdal Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**