Tropisk trevirke i Time kommunes bygg

Interpellasjon til kommunestyremøtet i februar

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


De tropiske regnskogene omfatter jordas mest artsrike og varierte økosystemer. Artene i regnskogen er ofte meget spesialiserte og derfor meget sårbare for inngrep.

Det er viktig at Time kommune får på plass retningslinjer for å unngå at trevirke fra tropiske regnskoger kjøpes inn og /eller inngår i kommunens produkter eller bygninger. Som offentlig virksomhet er det spesielt viktig å gå foran som et godt eksempel.

Gjennom å vedta retningslinjer for å unngå innkjøp av tropisk trevirke vil Time kommune delta aktivt i bevaring av tropisk regnskog. Samtidig må det innføres rutiner som sikrer at den enkelte innkjøper opptrer korrekt i forhold til regelverket om offentlige anskaffelser.

På bakgrunn av dette ønsker Time venstre å stille ordføreren følgende spørsmål:

Vil ordføreren støtte et forbud mot bruk av tropisk tømmer i Time kommunes bygg?

Forslag til vedtak:

Ved Time kommune sine anskaffelser av varer gjelder følgende retningslinjer:

1. Det skal ikke brukes materialer fra tropisk tømmer i bygg, verken i selve bygget eller i materialer som brukes i byggeperioden.

2. Ved inngåelse av rammeavtaler for varer hvor det kan tenkes å inngå tropisk tømmer må det fremgå av teknisk kravspesifikasjon at bruk av tropisk trevirke ikke skal inngå i tilbudte produkter.

3. Ved kjøp som ikke er omfattet av rammeavtaler, og som kan tenkes å inneholde tropisk tømmer, plikter den som anskaffer å forvisse seg om at tropisk trevirke ikke inngår i produktene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**