Årsmøtet sa nei til vindkraft på Brungfjellet

Klæbu Venstres årsmøte ble avholdt i går kveld med større deltakelse enn på lenge! Etter at lokalpartiet nå har satt seg inn i konsekvensutredningen som er laget for vindkraftverket på Brungfjellet mener partiet nå at kommunen bør si nei i sin uttalelse til NVE.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Vindmølle

Foto: Ingunn Hensel

– Hverken TrønderEnergi eller NVE har vist særlig interesse for å høre og svare på hva de folkevalgte i Klæbu har stilt spørsmål om. Nå har de lagt frem en konsekvensutredning som bagatelliserer og fragmenterer de negative konsekvensene. Vår sterke oppfordring om å få en totalvurdering av alle anleggene som er planlagt ble avvist, og slik jeg oppfatter det er fremstillingen som er gitt svært bevisst, sier Paal Christian Bjønnes som også satt i samrådsgruppa som skulle være til hjelp for TrønderEnergi når de skulle finne ut hva som måtte konsekvensutredes.

To blide fyrer i formannskapet - Paal Christian Bjønnes og Geir Liang

Foto: Lillian Waaden, Høyre 🙂

Dermed kommer Venstres argumentasjon i formannskap og kommunestyre til å være mot anlegget, og stemmene like så.

På årsmøtet ble det også foretatt valg. Geir Liang ble gjenvalgt som leder, mens Bjønnes fortsetter som nestleder. Astrid Storsve, Bjørn Lervold og Einar Skei tok også gjenvalg. Ny i styret er Jon Hallan, og vi ønsker ham velkommen i vervet!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**