Årsmelding for Lund Venstre 2013

Styret for 2013 har vært:
Leder: Tommy Eik
Nestleder: Borgny Eik
Kasserer: Øystein Moi
Styremedlem: John-Arvid Eik
Styremedlem: Emilie Celin Gjesdal
Styremedlem/web-ansvarlig: Kenneth Gjesdal

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Logo Lund

John-Arvid Eik er vår eneste kommunestyrerepresentant — og gruppeleder. Han er også medlem av Oppvekst- og Kulturutvalget, Kiellands Minne’s samarbeidsutvalg, leder i komiteen for laks og ål og er med i ei arbeidsgruppe for vanndirektivet i nedre del av siravassdraget.
Borgny Eik er medlem av Helse- og omsorgutvalget og Kontrollutvalget for alkohol. Hun er i tillegg nestleder for styret i Dalane Folkemuseum. Her er styremøtene i Egersund (På hovedanlegget på Slettebø eller i Fajancemuseet) De drar hvert år på en hel dags befaring — i 2013 var de i Sokndal kommune og så på museets anlegg der. Helleren og Sjøfartsmuseet på Sogndalsstrand er to av dem.

Arne Skobba er leder for Lund kommunes kontrollutvalg.
Emilie Gjesdal har flyttet kongsberg og går på skole der.
Vi har fått et nytt ungdomsmedlem Kai Kritsada Pettersen.

Representasjon: John-Arvid Eik, og Emilie Gjesdal deltok på Fylkesårsmøtet i Sola i februar 2013.
Lund venstre har engasjert seg i flere saker i året som er gått.
Arbeidet i Helse og omsorgsutvalget har gjennom hele året båret preg av meget stram økonomistyring, noe som bl.a. har gitt reduksjon sykehjemsplasser. Venstre er i den forbindelse med i et finansutvalg, som er oppnevnt for å forsøke å få økonomien på rett kjøl. Innspill fra HO: En evig kamp med for å få orden på økonomistyringen i etaten.
Borgny er med i en økonomigruppe (en fra hvert parti) som nå skal møtes mellom hovedutvalgsmøtene for å se på økonomien.

Vi hadde stand i forbindelse med Aurefestivalen der Kjartan og Iselin kom og var med.
John-Arvid inviterte Iselin til Lund på en rundtur med bedriftsbesøk. De var på Nordan, Ams, Bjøllefabrikken og tok deretter tiren til Titania.
I kommunestyret, viser det seg igjen at Venstre må regnes med, til tross for at vi bare har en representant også i denne perioden.

Vi har igjen stilt spørsmål med budsjettprosessen, der Formannskapet drar ut av kommunen for å arbeide med budsjettet. Vi hadde i den forbindelsen et avisoppslag.
En av kommunens største og viktigste saker igjennom året som har opprørt befolkningen, sykebilen. Her har venstre vært tydelige og signalisert fra dag en etter det ble satt på dagsorden at vi ville gjøre det vi kunne for å beholde denne. Noe som ble resultatet etter budsjettet ble satt.
En annen viktig sak for Lund Venstre er å etablere laksetrapp i enden av Lundevannet. Vi har stilt spørsmål til ordføreren om videre arbeid med denne. Resultatet er at det nå skal nedsettes en arbeidsgruppe som skal jobbe videre med denne saken. Fylkesmannen har ingen betenkeligheter — og det er tverrpolitisk enighet om å gå videre med planene.
John-Arvid Eik er i denne forbindelse med i en arbeidsgruppe i Sirdal som jobber med det samme. Her er bl.a. Lund Jeger og Fisk, Sira-Kvina, «Naturtriangelet», Sirdal kommune m.fl.medlemmer.
Han er også med i arbeidsgruppa som jobber med rullering av kommunens Arealplan. De har bl.a. hatt åpne grendemøter på Moi, Ualand og i Hovsherad.

I Oppvekst- og Kulturutvalget er saken med regelverket knyttet til tilskudd til privat/kommunale barnehager i fokus.
Brakkeløsning for garderober for Kiellands Minne skole er et annet spørsmål det er jobbet mye med.
Vi har allerede nå begynt planleggingen av valgprogrammet for neste valg.
Regnskapet er ført av Øystein Moi. Det viser et overskudd på kr 29.216,30
Regnskapet er revidert av Borgny Eik

Hovsherad 22/1 2014

Tommy Eik John-Arvid Eik
-leder -gruppeleder-

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**