Årsmøte 2014

Tirsdag 28.01.14 fylte partiet Venstre, som er Norges eldste, 130 år! Samme dag avhold lokallaget i Svelvik årsmøte på Dreggen. Her ble bl.a. nytt styre for 2014 valgt:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Inge Pettersen

Leder (gjenvalg)
Inge Pettersen
Kringsjåveien 4
3075 Berger
Mobiltlf.: 905 36 290
E-post: [email protected]

Trond Kjeldås

Nestleder
Trond Kjeldås
Nøsterudveien
3060 Svelvik
Mobiltlf.: 916 41 371
E-post: [email protected]

Thor Hallgrimsen

Kasserer (gjenvalg)
Thor Hallgrimsen
Skjæraveien 5
3060 Svelvik
Mobiltlf.: 917 13 579
E-post: [email protected]

Christin Grilstad Prøis

Styremedlem (gjenvalg)
Christin Grilstad Prøis
Sandsveien 52
3075 Berger
Mobiltlf.:
E-post: [email protected]

Styremedlem
Thor Ingolf Johansen,
Sørjordet 25
3060 Svelvik
Mobiltlf.:466 57 607
E-post: [email protected]

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**