Psykiatrien må ikke bare blir en festtale

Venstres Ketil Kjenseth krevde svar fra statsministeren i onsdagens spørretime på hva hun skal gjøre med de lange ventetidene i psykiatrien. – Vi håper det ikke blir med en festtale, selv om vi ikke kan kreve en månelanding, poengterte Kjenseth.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Kjenseth pekte på at Solberg i sin nyttårstale lovte at hennes regjering skulle satse på psykisk helse, og utfordret statsministeren på dette. Bakgrunnen var NRKs kartlegging denne uka som viser at halvparten av alle drap de siste ti åra ble begått av personer med alvorlige, psykiske lidelser.

– Vi la alle merke til statsministerens nyttårstale, hvor psykisk helse ble trukket fram som et satsingsområde for regjeringa. Venstre vil være en aktiv støttespiller for regjeringa på dette området, sa Kjenseth.

 Venstre ønsker å få ned ventetidene og øke kapasiteten i spesialisthelsetjenesten innenfor psykiatri.

Venstre ønsker å få ned ventetidene og øke kapasiteten i spesialisthelsetjenesten innenfor psykiatri.
Foto: Stortinget

Lang ventetid
I innlegget orienterte Kjenseth om at mange av drapene skjer i nære relasjoner. Til tross for tydelige sykdomstegn kommer blålysene sjelden på i denne delen av helsevesenet. I Venstre har vi gått gjennom ventelistene for psykoselidelser i Fritt sykehusvalg. I snitt er ventetiden på utredning i Norge seks uker. Dernest er ventetiden på behandling 5 ½ uke — det går tre måneder før behandling kan starte.

– Hva vil statsministeren gjøre for å få ned ventetidene og øke kapasiteten i spesialisthelsetjenesten innenfor psykiatri, spurte Kjenseth.

Vil prioritere forebyggende hjelp
Statsministeren innrømte at verken forebygging eller behandling av psykisk syke i Norge er bra nok:

– Jeg er ydmyk på at her er det mye å gjøre. Vi må bli gode til å ha et forebyggende apparat, og å se hverandre, men jeg tror vi skal være enige om at vi ikke er der i dag, verken når det gjelder det forebyggende eller det sterke og gode, akutte tilbudet, sa Solberg.

Les også NRK.no: Utfordret Solberg på lange ventetider i psykiatrien.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**