Venstre avslutter samarbeidet med Arbeiderpartiet i Svelvik

– Svelvik Venstre har tidligere denne uken orientert Arbeiderpartiet om at det tette samarbeidet partiene har hatt siden valget i 2011 ikke videreføres. Det er et samlet styre i lokallaget som står bak beslutningen, sier Venstres gruppeleder Trond Kjeldås.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Trond Kjeldås

Trond Kjeldås
Foto: Svelviksposten

At Venstre nå avslutter samarbeidet skyldes ikke partienes uenighet i skolestruktursaken, men at Arbeiderpartiet etter vår oppfatting har kjørt en uryddig prosess rundt budsjettarbeidet og har vist en manglende evne til å håndtere intern uenighet på en tilfredsstillende måte. Arbeiderpartiets gruppe, eller ihvertfall deler av den, har i budsjettarbeidet valgt å inngå et ad hoc samarbeid med deler av opposisjonen og ulike andre grupperinger om å lage et alternativt budsjett, isteden for å jobbe sammen med hele sin egen kommunestyregruppe og samarbeidspartiene Senterpartiet, KrF og Venstre. Slik sett bekrefter bare vi i Venstre det Ap allerede har gjort i praksis, nemlig å bryte samarbeidet.

Prinsipielle skiller mellom partiene.
Aller viktigst for vår beslutning er den interne prosessen i Arbeiderpartiet før kommunestyrets møter i uke 50, fortsetter Kjeldås. Den enkelte folkevalgtes rett og plikt til å følge egen overbevisning, fornuft, og samvittighet er noe vi føler veldig sterkt for i Venstre. Når Arbeiderpartiet legger seg på en praksis der man gjentatte ganger forsøker å la et lukket medlemsmøte binde samtlige representanter til å stemme for noe, uavhengig av hva den enkelte representant selv måtte mene, er det problematisk. Vi ønsker ikke å fortsette samarbeidet med et parti som i så liten grad følger det vi anser som normale, demokratiske spilleregler.

Vil opptre konstruktivt.
Selv om samarbeidet nå avsluttes vil Venstre selvsagt fremdeles forholde seg konstruktive til Arbeiderpartiet, og ser frem til å samarbeide fra sak til sak der det er mulig. En positiv effekt av et løsere samarbeid er også at den politiske debatten og de reelle avgjørelsene i større grad flyttes ut fra lukkede gruppemøter og inn i formannskap og kommunestyre.

– Jeg vil presisere at Venstre fortsatt har full tillit til både ordfører og varaordfører, avslutter Kjeldås.

Saken er også omtalt i Drammens Tidende og Svelviksposten

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**