Barsel-loftet må gjenåpnes

Uttalelse fra Bergen Venstres årsmøte.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

baby

Foto: microsoft

Nybakte foreldre i hele Norge er nylig spurt om hvordan de opplevde fødselen og barseloppholdet. Haukeland og KK skårer dårligere enn snittet av norske sykehus.

Da barsel-loftet ble stengt i 2009, hevdet ledelsen at det bare var midlertidig – og lovet at 52 nye enerom/familierom skulle stå klar i 2010. I 2011 uttalte Stener Kvinnsland til BA at prosjektet måtte utsettes til ferdigstilling i 2016 pga pengemangel. Nå i 2014 er det kommet frem at det ikke blir bedre barselomsorg før den nye Barneklinikken står ferdig i 2022.

Venstre vil påpeke at det er fullstendig uholdbart at far utestenges fra den viktige første barseltiden og at mor ikke får den nødvendige hvile etter fødselen. Dette øker risiko for komplikasjoner, ammeproblemer og f.eks fødselsdepresjon. Sett i lys av at den økonomiske situasjonen nå er snudd til store overskudd i Helse Bergen er det på ingen måte akseptabelt at vi må vente til 2022 før vi får tilfredsstillende barselomsorg på KK.

Bergen Venstre krever derfor:
• Barselloftet må reetableres som et strakstiltak
• Prosjektet «jordmor hjem» må reetableres og utvides i forhold til tidligere kapasitet
• Det må utredes om planen for 52 nye familierom på KK kan gjennomføres helt eller delvis i dagens lokaler.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**