Fikk enøk-forslag tilbake på sporet

Levanger kan bli en pilot for energieffektivisering og bevaring av kulturhistoriske verdier Ifølge Venstres Karl Meinert Buchholdt har Riksantikvaren tidligere antydet at det kan realiseres et samarbeidsprosjekt mellom Riksantikvaren og Enova for å få erfaring i og vise hvordan energi-effektivisering og bevaring av kulturhistoriske verdierkan balanseres, og på den måten oppnå gode resultater på begge områder. Kommunen pusher derfor nå på på Enova for å få fortgang i energisparingen i byens trehus.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Karl Meinert Buchholdt

Foto: Fotograf Hattrem

—Trehusbebyggelsen i Levanger skulle brukes som en pilot. Kostnadene skulle bæres av Riksantikvaren og Enova. Det samme gjaldt eventuelle tilskudd til huseiere. Hensikten var å utvikle et prosjekt hvor man kunne høste konkrete erfaringer gjennom kombinasjonen av kulturminnevern og gode energiløsninger, sier Buchholdt. Les hele saken i Levangeravisa.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**