Reidar Gullesen ny leder i Rissa Venstre

På det godt besøkte årsmøtet i Rissa Venstre den 29. januar, ble Reidar Gullesen valgt til ny leder. Han får avtroppende leder, Anne Jorid Gullbrekken, med seg som nestleder. Siri Evjen, Hans Henrik Horneman, Ellen Dybdahl, Jan Erik Furunes, og Irene Pedersen fortsetter i styret.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


I tillegg til valg av styre, behandlet årsmøtet vanlige årsmøtesaker som årsmelding, regnskap og vedtektsendringer.

Påtroppende leder i Rissa Venstre, Reidar Gullesen, takker av Anne Jorid Gullbrekken

Påtroppende leder i Rissa Venstre, Reidar Gullesen, takker av Anne Jorid Gullbrekken
Foto: Stefan Hansen

Godt samarbeid
Rissa Venstre samarbeider med Høyre og Pensjonistpartiet i posisjon, og dette samarbeidet fungerer godt.
Venstres kommunestyrerepresentant og leder, Reidar Gullesen, forteller at det er stor aktivitet i kommunen, og mange positive ting skjer.

Positiv utvikling
Venstre er godt fornøyd med den store økningen av nyetableringer som var siste året. Og Reidar Gullesen som også møter i styret i Rissa Utvikling, mener de gjør et godt arbeid for å bistå gründerne.
Det viktige planarbeidet i sentrum er nå inne i en positiv utvikling der det ser ut til at vi får etablert åpningen mot Botn ved Strømmen med flytebrygger mm. På denne måten vil endelig sentrum kunne vende seg mer mot Botn, og innsjøen bli mer tilgjengelig for aktiviteter.

Attraktive tomter
Venstre er opptatt av at en får etablert attraktive boligfelt i sentrum, og gjerne større tomter for de som ønsker det. Dette kan være et godt virkemiddel for å få folk til å flytte til kommunen.

Venstre prioriterer skole, omsorg, barnehage
Partiet ønsker å prioritere de lovpålagte tjenestene som skole, eldreomsorg og barnehage i disse tidene hvor økonomien er så stram i kommunen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**