Venstre krever miljøfokus ved utviklingen av Krohnsminde nærmiljøanlegg

Uttalelse fra Bergen Venstres årsmøte.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Fotballbanen på Rolvsrud stadion i Lørenskog

Foto: Lørenskog Venstre (LKF)

I forrige bystyreperiode ble det bestemt at Krohnsminde idrettsplass og arealet rundt skulle reguleres til nærmiljøanlegg. Dette ble begrunnet av en generell mangel på idrettsplasser i området, stadionen sin historiske betydning og viktigheten av å gi et levekårsutsatt område et løft. Siden dette har det vært liten fremgang. Når er man imidlertid i gang med reguleringsprosessen og hvilke konkret innhold dette området skal få. For Årstad Venstre er det viktig å påpeke at området skal ha en tydelig miljøprofil både mht grønne verdier og nærmiljøets behov:

• Krohnsminde skal kunne benyttes til uorganisert idrett og lek i nærmiljøet.

• En eventuell treningshall må inneholde tilstrekkelig med lagringsplass for idrettsutstyr slik at man unngår kjøring av utstyr til hver eneste trening.

• Parkering må forsøkes avhjelpes gjennom bruk av andre områder enn selve idrettsanlegget, her kunne man for eksempel sprengt seg lenger ned i parkeringsanlegget som ligger under Co Op Prix.

• Dette er hensyn som må vektes høyt ved utformingen av idrettsplassen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**