Årsmøte i Norges Venstrekvinnelag NVK avholdt

Fredag-lørdag 31.1.-1.2.2014 avholdte Norges Venstrekvinnelag NVKL sitt årsmøte på kurs- og konferansesenter Håndverkeren i Oslo. Rundt 30 Venstrekvinner prioriterte helgen til å delta på seminar om psykisk helse fredag 31.1. og selve årsmøtet lørdag 1.2.2014.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

NVKL

Foto: Urvik

Seminaret fredag på Stortinget startet med en omvisning på Stortinget av Ketil Kjenseth, Venstres helsepolitiske talsperson.

NVKL

Foto: Åsta Årøen innleder til seminar om psykisk helse

Hovedinnlegget på seminaret om psykisk helse ble holdt av Espen og Lise Johannesen Øwre, foreldrene til Silje Benedikte, som valgte å ta sitt liv i november 2012. Hun ble dermed en av de over hundre nordmenn som hvert år tar livet sitt mens de er under behandling i psykisk helsevern. I mange år hadde hun slitt med angst og depresjon. Da hun som 18-åring ble flyttet over i voksenpsykiatrien, startet medisineringen for alvor. Foreldrene fortalte en sterk historie om deres erfaring som familie i møtet med systemet knyttet til psykisk helsehjelp. De ønsket å belyse den omfattende medisineringen som i dag skjer av psykisk syke. Silje fikk aldri noen klar diagnose utover depresjon. Likevel fikk hun også sterke medisiner mot schizofreni, epilepsi og bipolar lidelse.

Liv Wiborg, sosionom/cand.polit, forfatter og selvstendig næringsdrivende holdte et innlegg om barn og psykisk helse. Omtrend 70.000 barn og unge i Norge har psykiske lidelser som krever behandling. Først og fremst er god kontakt og samarbeid mellom barnevernstjenesten og virksomheter som møter barn og unge viktig, nettopp fordi det er så vanskelig å utrede psykisk helse, og dette kan være grunnen til at mange barn får feil diagnose når de utredes av barne- og ungdomspsykiatrien. “Vi må utrede barn grundig og tverrfaglig før vi kommer med tiltak. Uten en grundig utredning kan vi ikke gi det rette tilbudet som hjelper barnet. Så vil problemene øke og vi får enda flere problemer. Barn som er plassert på feil grunnlag, barn som medisineres på feil grunnlag og barn som fortsetter sin atferd, er destruktive ikke bare for dem selv, men også for andre barn.” sa Wiborg avslutningsvis.

Anders Skuterud, fagsjef i Norsk Psykologforening bekreftet både foreldrenes opplevelser i møte med norsk helsevesen og Wiborgs konklusjon om at det må utredes grundigere før man kommer med tiltak og sa at en tydeliggjøring av rollefordeling i norsk helsevesen er viktig! Det foreligger en ubalanse mellom allmenhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten som resulterer i et press på psykiatrien. Vi trenger flere psykologer i allmenhelsetjenesten samt et sterkere brukerperspektiv. Mennesker ønsker seg psykoterapi fremfor medisin!

Trine Skei Grande

Foto: Urvik

Selve årsmøtet startet lørdag med innledningen av Trine Skei Grande som påpekte viktigheten av Norges Venstrekvinnelag. Hun sa at likestillingsdebatten kommer til å bli veldig aktuelt igjen fremover, også i et internasjonalt perspektiv. Andre tema som ble nevnt var integrering, den nye “verdensepedemien” vold mot kvinner og kvinnehelse. Det forskes alt for lite på at vi har forskjellige kropper som fungerer forskjellige. Kvinner reagerer ekstremt forskjellige på de samme sykdommene enn menn og dette er blant annet grunnen til at så mange kvinner dør av hjerteinfarkt i Norge. Her må vi henge med i forskningen! Når det gjelder arbeidslivet sa hun at Norge har et av de mest kjønnsdelte arbeidsmarket i Europa – hvorfor er det slik? Mao en oppfordring til å jobbe aktivt med alle disse viktige spørsmålene.

Styret NVKL

Foto: Trude Sletteland, styret i NVKL

Etter innledningen sto det ordinære årsmøtesaker samt valg av ny styre på dagsorden. Åsta Årøen fikk -ikke overraskende – fornyet tilliten som leder. Ulla Nordgarden (Drammen) og Carola Karl Urvik (Nordland) var ikke på valg i år. Ellen Bjørge (Møre og Romsdal) og Liv I. Haug (Oslo) ble gjenvalgt for to år. Ny i styret er Tove Hofstad (Buskerud) og Marit Meyer (Akershus). Varamedlemmene er: 1.Kristin Øygarden, 2.Kjersti Almåsvold, 3. Torild Skogsholm, 4.Ann Christin Willumsen, 5.Torunn Sandvann

Landsmøteutsendinger er Carola Karl Urvik og Ellen Bjørge.

Etter gode og konstruktive debatter ble den politiske plattformen vedtatt og kan nå brukes som et arbeidsredskap i det kommende året.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**