IDAG: Kommunestyremøte

Idag kl. 18 har kommunestyret årets første møte, på Rådhuset i Sundet. Blant sakene som skal behandles er Alternativer for utbygging av Vilberg ungdomsskole og Vilberg skole, verbalforslag fremmet i budsjettbehandlingen, og Venstres forslag om å si nei til reservasjonsrett for leger. Møtet er åpent for publikum.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


SAKSLISTE:

PS 14/1 (13/3970) Søknad om fritak fra verv som medlem i formannskapet resten av valgperioden – Peter Tornquist (H)

PS 14/2 (14/110) Uttreden av politiske verv grunnet flytting – Nina T. Hovland (H)

PS 14/3 (13/3486) Pensjonsordning for folkevalgte fra 1. januar 2014

PS 14/4 (14/177) Omdisponering av Helge Neumannsveg 7. Oppfølging av kommunestyresak 109/13.

PS 14/5 (14/105) Alternativer for utbygging av Vilberg ungdomsskole og Vilberg skole

PS 14/6 (13/263) Verbalforslag – Budsjett 2014. Handlingsplan 2014-2017. Du kan lese hvilke verbalforslag Venstre fremmet i budsjettbehandlingen her.

PS 14/7 Interpellasjoner og spørsmål. Les Venstres forslag om å si nei til reservasjonsrett for leger her.

PS 14/8 (14/411) Søknad om støtte til NM sykkel landevei Eidsvoll 2014 – Eidsvoll sykkelklubb

Du kan lese innkallelsen, sakslisten og sakspapirene her.

NB! Husk at møtet er åpent for publikum.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**