Intervju med bydelslagsleder i Akers Avis Groruddalen

“Bjerke Venstre skal være en aktiv pådriver i lokale saker på bydelsnivå og bynivå” sier nyvalgt leder Siv-Lise Bendixen Stærk

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Den nyvalgte lederen ble intervjuet av Caroline Bremer i Akers Avis Groruddalen, og intervjuet kom på trykk onsdag 29.01.

Bjerke Venstre ønsker å være en aktiv pådriver for lokale saker og den raske veksten i Groruddalen er et viktig område for bydelslaget:
“Alle bydelene er i sterk vekst, og årene som kommer vil bringe mange utbyggingsprosjekter til området, både for privatboliger og næringsvirksomhet. For Venstre er det viktig at man i all langsiktig planlegging velger gode miljøløsninger. For å sikre gode lokalsamfunn og gode bomiljøer må det planleges slik at man både får boliger av god kvalitet, men også friområder og grøntarealer tilgjengelig for alle innbyggere.” sier Bendixen Stærk.

Siv-Lise Bendixen Stærk

Foto: F. Stærk

Den nye bydelslagslederen er også opptatt av folkehelse og hvordan politikerne spiller en rolle for å skape gode liv og god helse i befolkningen:

“Oslo har store utfordringer med sosial ulikhet i helse. For å bidra til en positiv helseutvikling kreves det at mennesker får kunnskap om og muligheter til å velge en livsstil som forebygger uhelse. Om vi skal tilrettelegge for god fysisk, mental og sosial helse krever det at politikerne har et aktivt forhold til folkehelse og helsefremmende arbeid” sier Bendixen Stærk til Akers Avis Groruddalen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**