KARI GRINDVIK HELD FRAM SOM LEIAR I SKODJE

Årsmøtet i Skodje Venstre gav fornya tillit til styret og alle som var på val takka ja til ny periode.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Styret er slik samasett:

leiar: Kari Grindvik
nestleiar: Arnstein Søthre
kasserar: Anders Stefan Grindvik
styremedlem: Rolf STavset og Edith Anita Stokke

varamedlemmar: Ole Stokke, Elise Marie Stavset, Mads Utvik

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**