Nei til reservasjonsrett

Vardø Venstre har avholdt sitt Årsmøte onsdag den 5. februar. Årsmøtet vedtok følgende uttalelse:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Regjeringen med Høyre i spissen har kommet med et lovforslag, som medfører at at fastleger skal ha mulighet til å reservere seg mot aborthenvisning.
Vardø Venstre er helt klar på, at leger ikke skal kunne reservere seg mot kvinners grunnleggende rett til å bestemme over sin egen kropp. Det kan ikke være slik at legers moralske overbevisning skal gå foran kvinners-, eller for den del pasientens rettigheter i vår kommune.

Vardø Venstre vil be Vardø bystyre ta stilling til denne saken, og forankre dette som Vardø kommunes policy.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**