Reservasjonsmulighet for leger

“Jeg reserverer meg ikke, men har respekt for at andre leger gjør det utfra sin overbevisning;” skriver lege og kommunestyrerepresentant Maria Serafia Fjellstad i dagens HT. Kommunestyret skal idag behandle en uttalelse om dette temaet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Maria Serafia Fjellstad

Foto: Martin Kaarby

Et liberalt parti er også et parti med takhøyde for ulike standpunkt. Venstre har vært tydelig på sitt standpunkt når det kommer til reservasjonsmulighet for leger: Venstre velger den abortsøkende kvinnen og hennes rettigheter. Jeg har imidlertid tvilt meg fram til et annet standpunkt.

Jeg reserverer meg ikke, men jeg har respekt for at andre leger gjør det utfra sin overbevisning. De etiske dilemmaene i møtene med liv, helse og død er mange. Jeg tror vi som befolkning er tjent med en legestand som er bevisst de etiske dilemmaene, og møter de med grundige refleksjoner.

Debatten om reservasjonsmulighet er ikke en debatt om abortloven. Det er en debatt om samtidig ivaretakelse av Den europeiske menneskerettighetskonvensjonens artikkel 9; som omhandler samvittighetsfriheten. Samtidigheten lar seg ivareta. En kartlegging viser at det idag er 16 av landets fastleger som benytter seg av reservasjonsmuligheten, og hvor abortsøkende eller prevensjonsønskende kvinner ivaretas av andre leger.

De etiske dilemmaene i møtene med liv, helse og død er mange.
Når vi gløtter inn i framtida vet vi at nye etiske dilemmaer som eksempelvis aktiv dødshjelp vil stå på agendaen. Temaer som dette vil i kanskje større grad være i strid med manges etiske grunnsyn. Etisk refleksjon er en styrke i legerollen, og jeg støtter reservasjonsmuligheten der samvittighetsfriheten gjør reservasjon nødvendig.

Maria Serafia Fjellstad
Lege og kommunestyremedlem for Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**