Fullskala CO2-fangst før 2020

– For å sikre at vi får på plass et fullskala CO2-fangstprosjekt innen 2020 må vi inkludere flere prosjekter i den kommende CO2-fangststrategien, også prosjekter i våre naboland, sier Ola Elvestuen, leder av Stortingets energi- og miljøkomite. Elvestuen utelukker ikke norske prosjekter, men mener en reell konkurranse med flere aktører vil øke sjansen for å lykkes.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

 Elvestuen påpeker at CO2-fangst er en avgjørende teknologi for å få ned klimagassutslippene, og at norsk gasseksport er avhengig av å få denne teknologien på plass for å ha plass i et kommende lavutslippsamfunn.

Elvestuen påpeker at CO2-fangst er en avgjørende teknologi for å få ned klimagassutslippene, og at norsk gasseksport er avhengig av å få denne teknologien på plass for å ha plass i et kommende lavutslippsamfunn.
Foto: Flickr

Etter at den rødgrønne regjeringen i fjor høst la bort planen om fullskala CO2-rensing av gasskraftverket på Mongstad, ble partiene på Stortinget enige om at man innen 2020 skulle finne og realisere minst ett annet fullskala CO2-håndteringsprosjekt.

Sunn konkurranse
— Regjeringen bør nå utvide perspektivet og søke etter mulige løsninger for å få bygget et fullskala anlegg. I Norge er det veldig få reelle alternativer. Vi bør derfor også se om det finnes gode prosjekter som kan realiseres i Europa, og slik skape en sunn konkurranse, sier Ola Elvestuen.

 – Vi må ikke sette oss i en situasjon der prosjektet blir utsatt fordi vi ikke finner store nok utslippskilder av CO2 i Norge, sier Elvestuen.

– Vi må ikke sette oss i en situasjon der prosjektet blir utsatt fordi vi ikke finner store nok utslippskilder av CO2 i Norge, sier Elvestuen.
Foto: Bård Ek

Utvikling av teknologi
Den rødgrønne regjeringens målsetting, som Høyre- og Frp-regjeringen arvet, var å finne en stor utslippskilde i Norge der det skal bygges et delvis finansiert anlegg for CO2-håndtering. Elvestuen mener det er mange gode grunner til å se CO2-fangst i et større perspektiv.

– Det norske markedet er for lite til å lage en reell konkurranse om CO2-fangst, og erfaringene fra Mongstad er at vi trenger konkurranse for å få på plass et CO2-fangstanlegg innenfor en rimelig tid og en fornuftig kostnadsramme. For Venstre er det utvikling av teknologien som må være ledende, ikke stedet teknologiutviklingen foregår på.

Elvestuen viser til at CO2-fangst er en avgjørende teknologi for å få ned klimagassutslippene, og at norsk gasseksport er avhengig av å få denne teknologien på plass for å ha plass i et kommende lavutslippsamfunn.

— Vi må ikke sette oss i en situasjon der prosjektet blir utsatt fordi vi ikke finner store nok utslippskilder av CO2 i Norge. Da vil det være mye bedre å gå til utlandet, fortrinnsvis Europa, og bidra til at det blir bygget et anlegg, sier Elvestuen.

Norge har gode forutsetninger
Elvestuen mener i tillegg at har Norge gode forutsetninger for å ta på seg oppgaven med å klargjøre og drifte et CO2-lager i Nordsjøen som andre europeiske land kan benytte seg av.

– Diskusjonen om trygg lagring av CO2 er et viktig diskusjonstema i europeiske land. Her kan Norge spille en viktig rolle ved å tilby en sikker lagringsplass for CO2 som andre land kan benytte, sier Elvestuen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**