Svelvik Venstre og reservasjonsretten

I et uttalelse i Svelviksposten 06.02.14 fastslår Mette Berle (V) vårt standpunkt i spørsmålet om reservasjonsrett for fastleger i Svelvik kommune.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Saken kan også leses på nett hos Svelviksposten og er gjengitt i sin helhet under:

Med bakgrunn i den pågående debatten og lovforslaget om reservasjonsrett for fastleger ønsker vi i Svelvik Venstre å markere vår klare holdning i saken. Regjeringen foreslår å åpne for at kommuner kan inngå avtale om reservasjon med fastleger som av samvittighetsgrunner ikke ønsker å henvise kvinner til abort. Venstre mener at man som fastlege ikke bør ha noen reservasjonsrett, men være en tilgjengelig og profesjonell ressurs for hele kommunens befolkning uansett hva slags behov for helsehjelp man har. Retten til abort har vært lovfestet siden 1975, men det er ingen menneskerett å skulle jobbe som fastlege!

Svelvik er en liten kommune, og desto viktigere er det at vi har legetjenester som favner alle svelvikinger. Dersom reservasjonsretten for fastleger blir ett faktum vil Svelvik Venstre jobbe for at det vedtas lokale bestemmelser, slik at Svelvik kommune ikke innvilger reservasjonsrett for leger som ønsker å praktisere i kommunen. Vi respekterer selvfølgelig alle menneskers rett til å ha en personlig overbevisning, men vi mener også at det ikke er rom for fastleger med reservasjonsrett i kommunen vår, og vi vil jobbe aktivt for å forhindre at dette skal bli ett problem for innbyggerne i Svelvik.

For Svelvik Venstre,
Mette Berle

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**