– Vi svikter det lokale demokratiet!

Knut Bakkehaug er oppgitt over hvordan Ap, Høyre og FrP kjører over både opposisjonen og sine mindre samarbeidspartnere. Og han er like kritisk til at de mindre partiene lar seg overkjøre. – Vi burde stå opp og forsvare demokratiet lokalt, spesielt i år, sier Bakkehaug. Les bakgrunnen for kritikken her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


– Vi har blitt lurt!

Uttalelsen kom fra kommunestyrets talerstol 04.februar. Knut Bakkehaug, Venstres kommunestyrerepresentant var ikke spesielt fornøyd med behandlingen av tekstforslagene som ble fremmet i kommunestyrets budsjettmøte i desember.

Knut Bakkehaug i Eidsvoll Venstre

Foto: Venstre

Når kommunestyret behandler og vedtar budsjett og handlingsplan i desember hvert år fremmes det både tallforslag og tekstforslag. Det har vært almen enighet i kommunestyret om ikke å stemme over tekstforslagene. De oversendes til formannskapet, som i et møte på nyåret tar stilling til hvilke av disse forslagene som skal anbefales vedtatt i kommunestyret. Så går tekstforslagene tilbake til kommunestyret. Også forslagene for 2014-budsjettet og handlingsplanen for perioden 2014 – 2017 ble behandlet slik. Denne gang fremmet Ap, Høyre, FrP, KrF og EDB sine forslag sammen – fordi de også fremmet tallforslag til budsjettet sammen.

Spesiell vri fra Ap, Høyre og FrP
Da formannskapet fikk tekstforslagene til budsjettet på sitt møte i forrige uke, var ikke KrF tilstede. Istedet møtte Knut Bakkehaug for Venstre – som ikke var med i budsjettflertallet. Bygdelisten er ikke representert i formannskapet. De tre største partiene holdt gruppemøte. Da de kom tilbake fikk resten av formannskapet vite at forslag fra KrF og EDB var fjernet. Det bare var forslagene fra Ap, Høyre og FrP som disse tre ville anbefale kommunestyret å vedta. Og de ønsket ingen debatt om hverken forslag eller behandlingsmøte.

Da kommunestyret skulle behandle forslagene i sitt møte 04.februar skjedde det samme som i formannskapet. Kun forslagene Ap, Høyre og FrP var enige om, ble fremmet og vedtatt. De to minste partiene i koalisjonen som vedtok budsjettet for 2014, KrF og EDB, ble overkjørt.

Tannløs kritikk
Både SV, Venstre og budsjettflertallspartiet EDB kritiserte behandlingsmåten. Bygdelistens representant synes ikke det var trivelig å være en del av budsjettflertallet. Det var i denne sammenheng Venstres Knut Bakkehaug uttalte om behandlingsformen at “- vi er blitt lurt”. Første taler var imidlertid SVs Torstein Owe. Han sa at SV ikke kom til å fremme sine tekstforslag på nytt. Det mest overraskende er kanskje at SP – som i mange år har vært en del av makten i kommunestyret, mente at Ap, Høyre og FrP er i sin fulle rett. Knut Bakkehaug er ikke imponert over den demokratiske ryggmargsfølelsen i kommunestyret.

– Vi svikter det lokale demokratiet
Bakkehaug mener behandlingsformen av tekstforslagene til budsjettet gjør at forslagenes reelle støtte i kommunestyret ikke blir synlig slik forslagene nå behandles. – La oss si at vi og SV fremmer hvert vårt forslag om å lage park på Sundtoppen. Vi vet at et slikt forslag ikke blir vedtatt, men likevel burde det stemmes over forslagene. Gjerne sammen, sier han.

Bakkehaug trekker også frem et forslag Venstre fremmet, om å invitere NHO Virke til å fortelle om sine synspunkter på effektivisering i Eidsvoll kommune. Han er sikker på at både Høyre og FrP er enige i sak, men behandlingsmåten kommunestyret bruker gjør at forslaget ikke engang blir stemt over.

Knut Bakkehaug mener at SV og SP, som ellers snakker høyt om lokaldemokrati, burde protestert og krevd å få stemt over sine forslag. Da måtte Ap, Høyre og FrP stemt imot at andre partier skulle få sine forslag opp til avstemning. Han mener at en slik avstemning ville avslørt disse partienes manglende demokratiske sinnelag, og avslørt deres maktarroganse. – Det ville vært en belastning for dem, sier han.

Men Bakkehaug er like kritisk til de små. Vi skulle stått sammen om å kreve avstemning over alle tekstforslagene. Og når de tre store hadde stemt oss ned, skulle vi skrevet en protokolltilførsel der vi protesterte mot behandlingsformen. Han er lei seg for at han ikke på Venstres vegne tok et initiativ til dette.

– Det er et og et halvt år til valget, og velgerne bør få vite hvilken holdning de forskjellige partiene i kommunestyret har til lokaldemokrati og mindretallsrettigheter, sier Venstres kommunestyrerepresentant Knut Bakkehaug.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**