Åsane fortjener et nytt hjerte

Sentrale Åsane har blitt forsømt i lang tid, og det er fristene å kalle dagens situasjon et hjerteinfarkt. Utbyggerne forkaster en mulig redning, og bygger parkeringsplasser og trafikksystemer for å ta i mot en massiv trafikkøkning i stedet. Den såkalte urbaniseringen av Åsane sentrum gir ikke bare en risiko for økt trafikk, det er planlagt for det, og sterkt ønsket. Vi er redd for at dette ikke blir et pulserende hjerte, men en betent blindtarm kuttet bort fra resten av Åsane.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Per-Arne

Foto: Ukjent

Vi vil derfor starte planleggingen av Åsanes nye grønne, urbane og kollektivbaserte hjerte på felt C. I en slik plan skal vi la Bybanen spille rollen som aorta – selve hovedpulsåren. Mens nye Åsane sentrum lages for bilistene, kan felt-C lages utvikles for alle andre, med varierte butikker på gateplan, kafeer og restauranter, arbeidsplasser, næringsvirksomhet og parker.

Og det er ikke bare felt-C som kan utvikles til et grønt og urbant sentrum, men langs den åpne traseen til Nyborg, vil man kunne knytte dagens to sentrum sammen. Da vil Bybanen følge omtrent samme trasé som Dalaelven, og ingenting ville vært bedre enn om vi parrallelt med Bybanen kunne åpne Dalaelven med tilhørende gang- og sykkelvei.

En grønn akse gjennom Åsane
En slik grønn akse gjennom Åsane på østsiden av motorveien, fra felt-C til nye turstien rundt Liavatnet, vil være i grell kontrast til planene for vestsiden. Her er allerede trærene felt for å gjøre plass til firefelts vei ved siden av den firefelts motorveien.

Fra Horisont og gamle IKEA og hele veien forbi nye IKEA og til Nyborg vil altså de firefelts veiene kun være avbrutt av åtte felt i bredden og store kryss. Det begynner å bli litt paradoksalt å snakke om å legge lokk over dagens motorvei langs Åsane senter, når dette er planene for resten.

Julie Andersland

Foto: Tor Blaha

Har Venstre da gitt opp Åsane sentrum? Nei, vi har ikke det. Derimot mener vi at dette er måten å redde også Åsane sentrum på.

For det første vil utbyggerne av Åsane sentrum selv ha Bybanen på felt-C, og det er ingen tvil om at noe av det som står på spill nå er et fremtidig kulturhus. I tillegg inneholder planene for et Bybanestopp på felt-C, en overgang til Åsane sentrum, og det vil ikke være mange meterne over en slik bro til det nye Åsane torg foran kirken og forhåpentligvis Kulturhuset.

Planene for Bybane gjennom Åsane sentrum derimot, inneholder ikke en plan for å binde felt-C nærmere Åsane sentrum. Det er dermed bare én Bybane-trasé som legger opp til å oppheve barrierene i Åsane og binde øst og vest sammen.

Vi tror som Åsane Tidende at Åsane sentrum ville blitt bedre med Bybanen, men vi er overbevist om at Åsane som helhet vil tjene på en Bybane på felt-C.

Julie Andersland
Gruppeleder for Bergen Venstre i bystyret

Per-Arne Larsen
Nestleder i Bergen Venstre, leder Åsane Venstre

Innlegget sto på trykk i Åsane Tidende fredag 7. februar.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**