Politisk årsmelding, Verdal Venstre 2013

Kommunestyregruppa utarbeider hvert år en oversikt over hva Venstre har gjort i ulike fora. Årsmeldingen ble lagt fram på årsmøte den 3. februar 2014.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Kommunestyrets politiske regnskap kan du lese her:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**