Punkt Ø og penger

Opposisjonen i Moss prøver hele tiden å framstille det som om dagens posisjon kutter i alt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Mural kunst

Foto: Dag Vige

Det gjentas dessverre av politikere i bystyret som også sitter i fylkestinget, at Moss kutter i støtten til Punkt Ø. Det gjør ikke Moss kommune. Samarbeidspartiene H, FrP, V og KrF forholder seg til avtalen som er inngått mellom Staten, Østfold fylkeskommune og Moss kommune.

Politikerne som kritiserer egen kommune sier gjerne også at Punkt Ø går glipp av penger fordi Moss ikke stiller opp med ekstra midler når andre gjør det. Avtalen om finansiering av Punkt Ø er klar. Partene forplikter seg til å prisjustere støtten etter de vanlige indekser – lønnsvekst som eksempel. Dersom en part ønsker å bidra mer, forplikter ikke det de andre partene til det samme. Justeringsindeksene er også ulike for kommune og stat.

Fordelingen av den ordinære støtten er 60 prosent fra Staten og 40 prosent regionalt, hvorav 20 prosent fra fylkeskommunen og 20 prosent fra Moss kommune. Dette er også ett eksempel på at Moss stiller opp med like mye resurser selv om kommunen eier 31,17 prosent av Punkt Ø mens fylkeskommunen eier 58,24 prosent.

Punkt Ø er en viktig institusjon i Østfolds kulturhovedstad. For Moss er den så viktig at vi bruker rundt 3,5 millioner kroner i året på den. Det er derfor feil å si at samarbeidspartiene i Moss ikke prioriterer Punkt Ø.

Sindre Westerlund Mork (V)
leder av skole, oppvekst og kulturutvalget

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**