Skei Grande til fylkesårsmøtet 2014

Troms Venstre holder sitt årsmøte på Finnsnes hotell 22.-23. februar, og dit kommer også partileder Trine Skei Grande. Hun vil være i Troms fra onsdag til søndag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


-Det er Trine som har ansvaret for listestillingen til lokalvalgene, og i tillegg er hun “fadder” for Troms, sier fylkesleder Øystein Nilsen. Listestilling vil være organisatorisk tema, og menneskerettigheter vil være politisk hovedtema.

Årsmøtet skal blant annet velge styre for to år og 6 utsendinger til landsmøtet i Oslo i april. Dette styret får gleden av å ta imot neste landsmøte på the Edge i Tromsø 2015.

Skei Grande vil lande i Tromsø på onsdag og reiser fra Bardufoss på søndag. Sekretær Irene Dahl jobber med en reiserute i samarbeid med VHO.

Her er foreløpig program for årsmøtet på Finnsnes:

Lørdag 22.02d:
10:30 Kaffe
11:00 Åpning og konstituering
11:30 Valgkamp og resultat 2013
Innledninger:
1. Irene Dahl, 1. kandidat
2. Kine Johansen, valgkampsjef
12:30 Lunsj
13:30 Valg: presentasjon av valgnemndas arbeid
13:40: Presentasjon politiske uttalelser og prosess
14:00 Tema Menneskerettigheter
Innledning: VHO
14:30 Kaffepause
14:45 Debatt/gruppearbeid ​
16:15 Generell politisk debatt
Innledning ved partileder Trine Skei Grande

18.00 Avslutning dag 1.
19:30 Middag

Søndag 23.02:
09:30 Årsmelding(er):
Fylkeslaget
Fylkestingsgruppa
​Regnskap
​Budsjett

10:00 Valg:
Valg av styre i Troms Venstre:
Leder, Nestleder, sekretær, Kasserer, to styremedlemmer, tre vararepresentanter
Nominasjonsnemd fylkestingsvalg 2015
Programkomite fylkestingsvalget 2015
Utsendinger til landsmøtet 2014
(6 pluss reserve)
Arrangementskomite landsmøtet 2015 ​
11:00 Vedtektsendringer fylkeslaget
11:15 Listestilling lokalvalg 2015
Innledning: VHO
12:00 Avslutning og Lunsj

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**