Uttalelse: Nei til Oslo-OL 2022

På årsmøtet til Hordaland Venstre 9. februar ble det vedtatt en uttalelse som sier nei til Oslo-OL i 2022.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Et vinter-OL i 2022 vil bety minst 20 milliarder i nettokostnader for staten, og historien har vist at risikoen for budsjettoverskridelser er betydelig. At staten skal bruke så store summer på å legge til rette for og arrangere et OL er uvettig pengebruk. Hordaland Venstre ønsker derfor at Stortinget sier nei til en statsgaranti for Oslo-OL 2022.

Etter at 55 % av Oslo-borgerne stemte for å søke om vinter-OL i 2022, ligger ballen nå hos stortingspolitikerne, som til høsten skal ta stilling til Oslos søknad om statsgaranti. En søknad til IOC om å bli vertsby for et OL og PL krever en ubegrenset garanti fra den norske stat for alle kostnader for planlegging og gjennomføring av arrangementet. Også alle nødvendige investeringer skal dekkes av den statlige garantien. DNV har anslått disse kostnadene til minst 35 milliarder, før eventuelle sponsor- og billettinntekter.

Usikkerhetsanalysen DNV har gjort viser at netto offentlig tilskudd, utgiftene for staten fratrukket eventuelle inntekter fra billettsalg og sponsorinntekter, vil med 70 % sannsynlighet komme på mellom 20 og 29 milliarder for det foretrukne Kjelsrudalternativet. Den samfunnsøkonomiske analysen fra samme rapport gir et tap på 18 milliarder, som da vil være verdien en må sette på ikke-tallfestede faktorer som «folkefest» og «helsegevinster som følge av økt fysisk aktivitet» for at arrangementet skal være god bruk av skattebetalernes penger. Hordaland Venstre mener at disse faktorene kan bli bedre oppnådd ved andre tiltak som koster langt mindre, og at å arrangere OL dermed vil være uvettig bruk av skattebetalernes penger

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**