Vi trenger en ny kommunestruktur

I årsmøtedebatten rundt forslaget om jordvern, pekte Einar Bjelland fra Sola Venstre på at denne saken bør ses i sammenheng med kommunestrukturen i vår region. Våre nåværende kommunegrenser hindrer oss i å gjennomføre både den boligpolitikken og landbrukspolitikken som vi egentlig er mest tjent med hevdet Bjelland.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Vi må tegne kommunekartet på nytt, slik at jordvernet er et av premissene for grensene. For å få en fornuftig arealplanlegging, der jordvernet ligger til grunn for planlegging av utbygginger, trenger vi en kommunereform nå. Bjelland pekte på at interkommunalt samarbeid har vist seg å ikke være tilstrekkelig.

Einar Bjelland

Foto: Venstre

Videre var Bjelland på talerstolen for å debattere utfordringene som mange unge opplever i dagens boligmarked i vår region. Det er et marked der prisene ligger høyt og som gjør det svært vanskelig for unge førstegangsetablere eller andre utenfor boligmarkedet og sikre seg inngangsbilletten til egen bolig.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**