Kommentar: Nytt teater innen 2025?

Rogaland teater ønsker nybygg. Venstre ønsker debatten velkommen. Jeg skal ikke legge skjul på at det er særdeles gledelig at Fremskrittspartiet langt på vei har konkludert om at det er behov for nytt teaterbygg. Når Frp går inn for å etablere en et nytt kulturbygg, hvem skal da stemme i mot?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Per Armand Thorbjørnsen Stavanger Levekår

Foto: Stavanger Venstre

Venstre har ikke konkludert. Vi skal ha en grundig prosess, så denne kommentaren får bli mitt innspill: Et rungende ja til nytt teater! Jeg registrerer at det uttrykkes undring over hvorfor vi skal ha en lokaliseringsdebatt før vi har vedtatt at det skal bygges nytt. Det er for så vidt betimelig spørsmål. Men når det nå engang er slik at det ikke er et egnet sted for nylokalisering blir det noe komplisert å bygge nytt…

Rogaland teater har arbeidet med nybygg lenge. Teateret begrunner behovet ganske klart. I 2009 utførte Rogaland Teater et visjonsarbeid om fremtidens scenekunst og konkretisering av teatrets kunstneriske ambisjoner. Dette resulterte i en vurdering av teatrets langsiktige behov for lokaler. Konklusjonen er at for å være i forkant av utviklingen og imøtekomme fremtidens krav til scenekunst, er det på høy tid å løfte teatret til nye høyder.

Teatret skriver:
“Rogaland Teater skal imøtekomme fremtidens krav til en moderne, teknologisk, fleksibel og transformativ teateropplevelse. Rammene skal brytes, det gis rom for samarbeid på tvers avkunstuttrykk og totalopplevelsen styrkes. Terskelen skal bli lavere, porten enda videre, og det fremtidige huset skal ønske velkommen til alle døgnets tider. Teatrets kunstneriske ambisjoner og publikums forventninger til en teateropplevelse av høy kvalitet, samsvarer på sikt ikke med de fysiske rammene som teaterbygningen i dag utgjør. Avansert scenisk teknologi, større fleksibilitet, økt krav til egeninntjening og en forventet befolkningsvekst er sentrale faktorer. Bygningsmassen er uhensiktsmessig og begrensende for fremtidig teaterdrift”

For meg er dette en særdeles god begrunnelse. Teatrets tid er ikke forbi, teateret utvikles kontinuerlig. Det er et imponerende arbeid Rogaland Teater har langt ned de siste tiårene: Et barneteater av internasjonal kvalitet, et teater som har vært nytenkende og nyorienterende, et moderne teater. Jeg tror den store faren for framtidens teater nettopp er at et gammelt bygg ikke muliggjør en slik utvikling i et langsiktig perspektiv.

Dagens teater startet med sporadisk teaterdrift fra 1883, selve Rogaland Teater ble opprettet 1947, Barneteatret ble etablert i 1957. I dag er det en yrende aktivitet med 10-14 egne produksjoner, Det er 4 scener med totalt 400-500 forestillinger, 90-120.000 besøkende, og nærmere 100 fast ansatte. Dagens eiere er Staten, Stavanger kommune og Rogaland Fylkeskommune.

Tirsdag 4. februar inviterte Rogaland teater til et åpent presentasjonsmøte av mulighetsstudiene for plassering av nytt teaterbygg i Stavanger. Dette var et svært interessant møte hvor de fremmøtte ble presentert fem spenstige alternativer til nytt teaterbygg, med mange gode løsninger både til beliggenhet og utforming. Spesielt gledelig var det å se hvor nøye disse mulighetsstudiene var med tanke på tilgjengelige tomter. De aktuelle tomtene til nytt teater er Byterminalen, Nytorget, Ryfylkekaien, Jorenholmen og Bekhuskaien. Alle fem med gode gjennomarbeidede og spennende alternativer som vil sette positivt preg på bybildet om de kommer på plass.

I et byutviklingsperspektiv viser alle alternativene at det er mulig å bygge nytt teater uten å komme i konflikt med trehusbebyggelsen og middelalderbyen. Det gir rom for utviklingsmuligheter uavhengig om det blir teatret eller ikke. Jeg forventer at alle områdene blir behørig omtalt i den kommende sentrumsplanen. De fem områdene åpner opp for en spennende byutvikling og en modernisering av sentrum i respekt for byens historie og identitet.

Men la oss se litt nærmere på alternativene:
Alternativet Byterminalen er nytenkende, det vil totalt endre på den eksisterende strukturen i området slik det er i dag. Blant annet har arkitektene en plan om å granske fasaden tett opp mot Breiavannet slik at man kan ha uteservering der om sommeren og at strekket får et mer utpreget promenadepreg enn det har i dag. Jeg mener det er all grunn til at et slikt bygg her ville revitalisert denne delen av byen i kombinasjon med boliger og annen næring.

Nytorget er også et spennende alternativ, men jeg tror ikke det er særlig realistisk i og med at det nye tinghuset etter alt å dømme kommer til og plassers der. Her vil uansett trehusbebyggelsen utfordres noe i forhold til dagens reguleringsplan.

Ryfylkekaien er også et spennende prosjekt, for også denne delen av byen trenger et løft som en ny teaterbygning kan tenkes å bringe med seg. Beliggenheten gir et helt unikt bilde av Vågen og fjorden og bidrar til å gi den blå promenade en ny dimensjon.

Jorenholmen bidrar til å løfte hele området og sklir god inn omgivelsene med Oljemuseet og Fiskepiren som gode naboer. I tillegg kan det godt tenkes at også dette bygget vil bidra til å revitalisere denne delen av byen. Det er ingen hemmelighet at Venstre ønsker dagens parkeringshus dit pepperen gror. Dvs: vi ønsker å flytte sentrumsparkeringen inn fjellet under Bergeland.

Bekhuskaien er kanskje det praktisk mest gjennomførbare alternativet. Aktivitetsmønsteret her kommer til å bli kraftig endret som følge av at ferjedriften på fiskepiren fases ut og da blir dette området stående tomt. Her kan bygges alt fra boliger til fabrikker, men det er ingen hemmelighet at et signalbygg også hadde gjort seg her, og skapt en glidende og fin overgang fra Verven/østre bydel til sentrum.

Skal teateret stå ferdig til 2025, samme år som Stavanger er 900 år, har vi ikke mer enn tiden og veien. Finansiering blir selvsagt avgjørende. Men dersom staten tar sin solide del, fylkeskommunen sin og ikke minst de tilknyttede kommunene tar sin andel er vi i havn. Rogaland teater er et teater for hele fylket. Publikum kommer fra fjern og nær og alle kommunene i fylket. Derfor må dette bli tidenes teaterspleiselag på investering.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**