Nye ansatte i Venstres stortingsgruppe

Venstre har ansatt nye personer i stortingsgruppens sekretariat. I løpet av våren tiltrer Monica Tjelmeland, Per Magnus Finnanger Sandsmark, Liselotte Lunde og Paal Kvassheim.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Etter valget i fjor høst økte antallet stortingsrepresentanter fra 2 til 9, og før jul startet prosessen med å tilsette personer til et utvidet sekretariat. Les: Stillingsutlysning i Venstres stortingsgruppe.

Politisk seniorrådgiver Monica Tjelmeland
Kommunal- og forvaltningskomiteen og Helse- og omsorgskomiteen

Biografi: Monica er 36 år og utdannet jurist fra Universitetet i Bergen. Hun var leder for Unge Venstre i perioden 2001 — 2003 og har senere hatt mange verv i Venstre. Hun har arbeidet som advokat siden 2006 og arbeider i dag som seniorskattejurist i Skattedirektoratet. Hun er gift og har tre barn.

Oppstart: Medio april.

Politisk rådgiver Per Magnus Finnanger Sandsmark
Transport- og kommunikasjonskomiteen

Biografi: Per Magnus er 24 år og studerer til Master i kulturhistorie og museologi ved Universitetet i Oslo. Han var førstekandidat for Østfold Venstre ved fjorårets stortingsvalg og har tidligere arbeidet for både VHO (kommunikasjonsrådgiver) og Venstres stortingsgruppe (transport og kultur). Han har også erfaring fra kommunestyre og fylkesting, Unge Venstre, Nei til EU og Norsk Målungdom. Han er i dag direktevalgt til landsstyret i Venstre.

Oppstart: Etter LM 2014 deltid. Fulltid fra 1. juni.

Politisk rådgiver Liselotte Lunde
Næringskomiteen og Arbeids- og sosialkomiteen

Biografi: Liselotte er 28 år og er utdannet jurist med en Master i Rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo. Hun arbeider for tiden i et vikariat i NHO, avdeling for næringsjus. Hun har tidligere arbeidet deltid i NHO, avdeling for Internasjonalisering og Europapolitikk og i Miljøverndepartementet. Hun var leder i Europeisk Ungdom fra 2007 til 2009.

Oppstart: 17. februar.

Konsulent Paal Kvassheim
Sekretæroppgaver og førstelinjetjeneste

Biografi: Paal er 31 år og har en Master i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo. Han arbeider for tiden som rådgiver i studieadministrasjonen ved fakultet for helsefag ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Han har tidligere arbeidet som journalist ved Dalane Tidende og vært leder av Rogaland Unge Venstre.

Oppstart: 1. mai.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**