Bekymret over veivalg til Ringvei Øst

Fyllingsdalen Venstre er positive til utbyggingen av Ringvei Øst, men er dypt bekymret over veivalgene som det foreløpig diskuteres. Fylkespolitikerne skal i disse dager «bestille» hvilke alternativer for tunnel fra Arna som skal utredes videre. Her er alternativene alt for få!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Vei, tunell, tunnell

Foto: Microsoft

Per i dag er det kun tunnel fra Arna til Fjøsanger, samt ny tunnel derfra gjennom Bønestoppen til Fyllingsdalen som skal med. Fyllingsdalen Venstre er svært skeptisk til et 4-felts veikryss midt i Fyllingsdalen, mest sannsynligvis ved Spelhaugen, som skal ta unna for all trafikk fra vest mot øst. Dette midt i en dal hvor utfordringene vil være lik som på Danmarksplass hvor fjellene rundt vil legge et eksoslokk over bydelen, som kan omtales som byens «soverom».

Dette er ikke annet enn et direkte angrep på Fyllingsdalen, og på ingen måte noe god miljøpolitikk. Her mener vi det rett og slett kan oppstå en helsemessig farlig situasjon ved utbygging av et slikt kryss i Fyllingsdalen. Fyllingsdalen Venstre krever derfor at også at alternativet med tunnel fra Arna til Hop skal utredes videre, og fylkesrepresentant Alf Helge Greaker vil fremme dette på morgensdagens møte i samferdselsutvalget.

Saksinformasjon:
Klipp fra side 20 i dokumentet “Uttale til Arnatunnelen”: Fyllingsdalen: Her blir det viktig å etablere direkte kontakt med Fyllingsdalsvegen som går videre mot ringveg vest. I tillegg skal trafikken fra Fyllingsdalen fanges opp og ledes inn i tunnelen. Dette innebærer at det må etableres en funksjonell kryssløsning som kan medføre vesentlige arealinngrep i området Fyllingsdalsvegen / Hjalmar Brantings veg. / Spelhaugen.

I Bergen kommune har kun byrådet behandlet saken, som betyr at bystyret ikke har vært borti saken. Det er dermed på fylkesnivå Venstre har mulighet til å påvirke saken.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**