Ringeriksbanen = Bergensbanens forkortelse og Ringeriksregionens framtid!

En Ringeriksbane vil ikke bare få avgjørende betydning for bosetting, næringsliv og turisme i Ringeriksregionen, Krødsherad og Hallingdalskommunene. Den vil også lette presset på boligmarkedet i Osloområdet og bidra til fortsatt vern av markagrensen der. (les mer)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Bilveien mellom Ringeriksregionen og Oslo tar opptil 1,5 timer time, er trafikkfarlig og stopper mulighet og lyst til å bosette seg i regionen. Ringeriksbanen vil gi en reisetid på ca 20/30 minutter, er trygg, miljøvennlig og avgjørende for valg av bosted.
Det er derfor en høyt prioritert samferdselspolitisk oppgave for Venstre på Stortinget å prioritere bygging av Ringeriksbanen som en del av Bergensbanen.
Dette realiserer stortingsvedtaket som ble fattet for 20(!) år om siden om bygging av stamvei vestover og Ringeriksbane. Stamveien vestover ble realisert gjennom den daværende samferdselsminister Kjell Opseth sin hjemkommune, men det er fortsatt ikke bygget en meter skinnegang mellom Hønefoss og Oslo!
En forkortelse av Bergensbanen vil være en styrket samferdselsåre mellom de to største byene i landet. Oppgradering av strekningene Oslo- Hønefoss og Bergen-Voss vil redusere reisetiden med to timer. Total reisetid blir da vel fire timer og vil bli et naturlig alternativ både til flytransport og til godstrafikk på veiene. Overføring fra fly og vei til tog er et miljøvennlig og sikkerhetsmessig overmodent valg. Gevinstene blir sikret ved at tidsbesparelsen gjør toget til de reisendes førstevalg.
Ringeriksbanen er velegnet for alternativ finansiering og organisering. Det er også påpekt i rapporten “Hovedutredning for norsk jernbane” (November 2011). Banen kan eksempelvis finansieres som eget investeringsprosjekt (jfr Botniabanen AB i Sverige). Dette vil avhjelpe det statlige investeringsbehovet for resten av strekningen mellom Bergen og Oslo.

Olav Relling og Marianne Wethal

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**