Hele Utsirahøyden må elektrifiseres

Statoil ønsker å velge en løsning for kraft fra land som kun forsyner oljefeltet Johan Sverdrup i første fase av Utsira-utbyggingen. – Dette holder ikke, og innebærer at Statoil ikke oppfyller Stortingets åpenbare ønske. Vi forventer elektrifisering av Sverdrup-feltet og de andre feltene på Utsirahøyden, sier lederen av Energi- og miljøkomiteen på Stortinget, Ola Elvestuen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

 - Stortinget må med sikkerhet vite at vi har et prosjekt med tyngde nok for å sikre elektrifisering av alle feltene på Utsirahøyden, sier Elvestuen.

– Stortinget må med sikkerhet vite at vi har et prosjekt med tyngde nok for å sikre elektrifisering av alle feltene på Utsirahøyden, sier Elvestuen.
Foto: Helene Z Skulstad

I Statoils konseptvalg som ble klart 13. februar, legges det opp til sikre kraft tilsvarende omkring 80 MW. Ifølge selskapet vil den valgte løsningen med kraft fra land kun for Johan Sverdrup i første fase redusere de totale CO2-utslippene fra Utsirahøyden med 60-70 prosent.

Statoil løsning for smått
– Forslaget til løsning fra Statoil oppfyller ikke en rekke vedtak i Stortinget, og innebærer at man ikke vil kunne elektrifisere de omkringliggende feltene. Det kan vi ikke akseptere, sier Elvestuen.

– Stortinget må med sikkerhet vite at vi har et prosjekt med tyngde nok for å sikre elektrifisering av alle feltene på Utsirahøyden, og det innebærer et kraftbehov for som er vesentlig høyere og på omkring 200 MW. Og dette må fra Stortingets side være tydelig avklart tidligst mulig.

Hør debatten mellom Oskar Grimstad (Frp), Ola Elvestuen (V) og Terje Lien Aasland (Ap): Politisk kvarter 12.02.2014.

 Det er bred enighet om at Utsira-feltene er ett av de områdene på sokkelen det gir mest mening å elektrifisere både teknisk og kommersielt.

Det er bred enighet om at Utsira-feltene er ett av de områdene på sokkelen det gir mest mening å elektrifisere både teknisk og kommersielt.

Utsira
I 1996 bestemte Stortinget at det ved alle nye feltutbygginger på norsk sokkel skal beregnes kostnader ved å elektrifisere innretningen fremfor å bruke gassturbiner. Utsirahøyden er en geologisk høydeformasjon på havbunnen i Nordsjøen, om lag 200 kilometer vest for Rogaland. Oljefeltene på Utsirahøyden går under navnene Johan Sverdrup, Ivar Aasen, Gina Krog og Edvard Grieg. Utsirahøyden er ett område der elektrifisering gir stor uttelling for å redusere klimautslipp.

Vil ha elektrifisering
Det er bred enighet om at Utsira-feltene er ett av de områdene på sokkelen det gir mest mening å elektrifisere både teknisk og kommersielt. Venstre vil tvinge frem en elektrifiseringsløsning for hele området.

– Denne beslutningen må tas nå. Elektrifisering er helt nødvendig for å nå de kortsiktige klimamålene. Det er hverken fornuftig eller realistisk å elektrifisere hele området på et senere tidspunkt. Uten elektrifisering av Utsirahøyden blir det svært utfordrende å nå målene om CO2-reduksjoner i klimaforliket og de forpliktelsene vi har meldt inn til FN, sier Elvestuen.

– Stortinget er ikke forpliktet til å ta forslaget fra oljeselskapene til følge, og er i sin fulle rett til å kreve elektrifisering av hele området. Det bør knyttes klare vilkår til utslippsfrie kraftløsninger ved nye utbygginger på norsk sokkel, understreker Elvestuen.

Må kutte utslipp
Elvestuen er svært skeptisk til både dagens regjering og den rødgrønne regjeringens arbeid med å nå klimamålene.

— Vi er i ferd med ikke å nå våre klimamål. De diskusjonene vi nå har om Utsirahøyden er testen på reel vilje til å kutte Norges klimautslipp, og det må regjeringen ta på alvor. Den forrige regjeringen viste ingen vilje til dette, og dagens regjering har foreløpig ikke gjort noe som helst. Det eneste har vært i forhandlingsavtaler, påpeker Elvestuen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**